Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podkom. Adam Kumkowski - "bohater naszych czasów" z Bydgoszczy

Uratowanie życia duszącemu się niemowlęciu, szybka pomoc tonącemu mężczyźnie, ewakuowanie rodzin z płonącego budynku czy wyciągnięcie nieprzytomnego mężczyzny z zakleszczonego auta – to tylko niektóre czyny, w których funkcjonariusze służb podległych MSWiA wykazali się zdecydowaniem w działaniu, odwagą i profesjonalizmem. Kierownictwo resortu wyróżniającym się funkcjonariuszom przyznało nagrody.

Wśród wyróżnionych z garnizonu kujawsko-pomorskiego znalazł się m.in. podkom. Adam Kumkowski, który na co dzień zajmuje się problematyką nieletnich i patologii społecznych.  Ze szczególnym zaangażowaniem podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką dzieci, młodzieży i rodziny oraz rozpoznawaniem i identyfikacją zagrożeń zjawiskami patologii społecznej. 

Podkom. Adam Kumkowski był współtwórcą informatora dla osób pracujących z młodzieżą w placówkach oświatowych, o najczęściej popełnianych czynach karalnych oraz procedurze ich zgłaszania organom ścigania. Uczestniczył w programie, realizowanym ze środków  m.in. Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Przyjazny Patrol”. Celem „Przyjaznego Patrolu” jest wnikliwe rozpoznanie sytuacji dziecka, zapewnienie mu w kryzysie poczucia bezpieczeństwa, właściwej opieki oraz zadbanie o jego stan psychiczny. Brał udział w projekcie profilaktycznym realizowanym przez Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka i Towarzystwo Zapobiegania Narkomani w Bydgoszczy, pn. „W Kręgu Schematów”. Była to sztuka teatralna skierowana do młodzieży gimnazjalnej, pokazująca młodego człowieka, który niszczy swoje życie wpadając w uzależnienie. Sztuka była wystawiana pięć razy, dwukrotnie w Bydgoszczy i po jednym razie w Nakle n/Notecią,  Sępólnie Krajeńskim oraz Szubinie.

Obecnie podkom. Adam Kumkowski jest szczególnie zaangażowany w realizację programu wczesnej interwencji Fred Goes Net, prowadzonego przez Towarzystwo Zapobiegania Narkomani w Bydgoszczy, który jest skierowany do młodzieży w wieku 14-21 lat przyłapanej na używaniu narkotyków, dopalaczy lub alkoholu. Wspólnie z Prezesem PTZN w Bydgoszczy i kuratorami pomaga uzależnionej młodzieży w uzyskaniu fachowej pomocy w leczeniu uzależnienia, w zależności od jego stopnia.

W ramach zespołu wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty zainicjował i uczestniczył w organizacji debat dla młodzieży na temat szkodliwości dopalaczy w miastach woj. kujawsko-pomorskiego. W 2009 roku podkom. Adam Kumkowski za swoje zaangażowanie w działaniach profilaktycznych na rzecz mieszkańców Bydgoszczy otrzymał tytuł „Profilaktyk Roku 2009”. Za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej w 2012 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2014 roku za zaangażowanie w przeciwdziałaniu narkomanii otrzymał tytuł „Nasz Przyjaciel”, przyznawany przez Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomani Oddział w Bydgoszczy.

Na co dzień Adam jest mężem i tatą. Łączy życie prywatne z zawodowym, odnajdując w obu pasje i spełnienie. Ktoś powie: zwyczajny gość… Tak, ale wystarczy zobaczyć go w działaniu, aby uwierzyć, że to co robi jest nieprzeciętne.

(KWP w Bydgoszczy / ms)

  • podkom. Adam Kumkowski
  • podkom. Adam Kumkowski
  • podkom. Adam Kumkowski
  • podkom. Adam Kumkowski
  • podkom. Adam Kumkowski
  • podkom. Adam Kumkowski
  • podkom. Adam Kumkowski
  • podkom. Adam Kumkowski
  • podkom. Adam Kumkowski
Powrót na górę strony