Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwierć tysiąca na początku policyjnej drogi

Ćwierć tysiąca nowo przyjętych policjantów rozpoczęło szkolenie podstawowe w murach słupskiej Szkoły Policji. Przez sześć miesięcy młodzi ludzie zdobywać będą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie policyjnej służby. W czwartek (7.01) słuchacze rozpoczęli pierwszy pełny dzień pobytu w policyjnej Szkole.

Młodzi policjanci, którzy przejechali na kurs podstawowy to osoby, które do Policji wstąpiły kilka dni temu. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwolą im w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

W zainaugurowanej edycji szkolenia uczestniczą funkcjonariusze z różnych stron kraju. Nowo przyjętych do służby policjantów na szkolenie skierowały Komendy Wojewódzkie Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu. Wśród rozpoczynających szkolenie policjantów znajduje się 37 pań, co stanowi 16 procent składu kompanii.

W murach najstarszej Szkoły Policji słuchacze przebywać będą do 6 lipca. Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby w terenie, pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji.

W trakcie inauguracji odczytano list Komendanta Głównego Policji, skierowany do nowo przyjętych policjantów. Insp. Zbigniew Maj, zwracając się do słuchaczy, powitał ich w szeregach policyjnych i podkreślił wagę pierwszego, obowiązkowego szkolenia, które pozwolić ma w przyszłości na realizowanie codziennych czynności związanych z interwencjami policyjnymi.

 - "[...] Pragnieniem moim jest, aby każdy z Was, od dzisiaj, tworzył historię Policji. Stanowiąc teraz jedność musicie pamiętać o wzajemnym szacunku, pomocy, współpracy i zaufaniu. W tym zakresie możecie liczyć na wsparcie ze strony przełożonych, przedstawicieli kadry, a także bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów. [...] Na początku drogi policyjnej, życzę wam realizacji wszystkich planów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym." - napisał w liście do nowych policjantów Komendant Główny Policji.

Pierwsze tygodnie nauki i służby to tak zwany okres unitarny, podczas którego słuchacze muszą dokładnie zapoznać się z regulaminami musztry oraz codziennym funkcjonowaniem z w jednostce zhierarchizowanej. W trakcie okresu unitarnego słuchacze nie mogą wychodzić poza obręb jednostki; wyjątkiem jest kilkugodzinna przepustka niedzielna.
Okres unitarny, jest ważny również dlatego, że wobec braku obowiązkowej służby wojskowej, dla młodych ludzi jest to pierwszy kontakt mundurem, a w dalszej perspektywie również z bronią.

Rota policyjnego ślubowania.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Art. 27 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

  • Ćwierć tysiąca nowo przyjętych do słuzby policjantów rozpoczyna szkolenie zawodowe podstawowe w słupskiej Szkole Polcji. #1
  • Ćwierć tysiąca nowo przyjętych do słuzby policjantów rozpoczyna szkolenie zawodowe podstawowe w słupskiej Szkole Polcji. #2
  • Ćwierć tysiąca nowo przyjętych do słuzby policjantów rozpoczyna szkolenie zawodowe podstawowe w słupskiej Szkole Polcji. #3
  • Ćwierć tysiąca nowo przyjętych do słuzby policjantów rozpoczyna szkolenie zawodowe podstawowe w słupskiej Szkole Polcji. #4
  • Ćwierć tysiąca nowo przyjętych do słuzby policjantów rozpoczyna szkolenie zawodowe podstawowe w słupskiej Szkole Polcji. #5
  • Ćwierć tysiąca nowo przyjętych do słuzby policjantów rozpoczyna szkolenie zawodowe podstawowe w słupskiej Szkole Polcji. #6
  • Ćwierć tysiąca nowo przyjętych do słuzby policjantów rozpoczyna szkolenie zawodowe podstawowe w słupskiej Szkole Polcji.
  • Ćwierć tysiąca nowo przyjętych do słuzby policjantów rozpoczyna szkolenie zawodowe podstawowe w słupskiej Szkole Polcji.
  • Ćwierć tysiąca nowo przyjętych do słuzby policjantów rozpoczyna szkolenie zawodowe podstawowe w słupskiej Szkole Polcji.
Powrót na górę strony