Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Insp. Krzysztof Pobuta komendantem podkarpackiej policji

Data publikacji 13.01.2016

Inspektor dr Krzysztof Pobuta jest od dziś Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie. Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powołaniu na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie odebrał z rąk inspektora Zbigniewa Maja, Komendanta Głównego Policji.

W uroczystości powołania na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie wzięła udział Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Wśród obecnych osób byli także komendanci miejscy i powiatowi policji oraz kadra kierownicza komendy wojewódzkiej w Rzeszowie, a także duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman.

Komendant Główny Policji, inspektor Zbigniew Maj, przedstawił zgromadzonym zawodową biografię nowego komendanta podkarpackiej policji i wręczył na jego ręce decyzję ministra oraz pamiętkowe wieczne pióro. Następnie komendant Pobuda przywitał się ze sztandarem Komenty Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie jako jej zwierzchnik.

Głos zabrała także wojewoda Ewa Leniart, życząc inspektorowi Pobucie powodzenia na nowym stanowisku i podkreślając nadzieję na wzorową współpracę z podkarpacką policją.


Inspektor dr Krzysztof Pobuta urodził się w 1972 r. w Radymnie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie /1998 rok/. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością w administracji publicznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej w 1995 r. ukończył studia na Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 1991 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu. Pokonując kolejne szczeble kariery został naczelnikiem wydziału kryminalnego jarosławskiej komendy. W latach 2001 – 2009 był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu. W marcu 2009 r. objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu.

Inspektor dr Krzysztof Pobuta jest wykładowcą na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Jest żonaty, ma czworo dzieci. Interesuje się historią, zwłaszcza tą najnowszą.

(KWP w Rzeszowie / ak)

  • Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj
  • Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart
  • Wręczenie kwiatów nowemu komendantowi
  • Insp. Zbigniew Maj z Insp. dr Krzysztofem Pobutą
  • Inspektor dr Krzysztof Pobuta
  • Insp. Krzysztof Pobuta komendantem podkarpackiej policji
  • Insp. Krzysztof Pobuta komendantem podkarpackiej policji
  • Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj z policjantami
  • Insp. Krzysztof Pobuta komendantem podkarpackiej policji
Powrót na górę strony