Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inspektor Helena Michalak nowym Zastępcą Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 14.01.2016

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji inspektor Helenę Michalak. Nowa komendant będzie odpowiadała za pion logistyki. Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość jej wprowadzenia.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Sekretarzowi Stanu w MSWiA Jarosławowi Zielińskiemu przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezarego Popławskiego. Następnie odczytano decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych o powołaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Helenę Michalak.

Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wręczył insp. Helenie Michalak decyzję o powołaniu na nowe stanowisko, gratulując jej i życząc aby tę funkcję wypełniała jak najlepiej. Pan Minister przybliżył postać Pani inspektor, jej doświadczenie zawodowe i podkreślił, że Pani komendant „zna doskonale sprawy logistyki, za nie będzie odpowiadała w Komendzie Głównej Policji, a jest to potężne wyzwanie, bo budżet polskiej Policji to prawie 9 mld zł. (…) Jestem przekonany – dodał Pan Minister – że to doświadczenie, które Pani komendant ma za sobą, spojrzenie na potrzeby polskiej Policji i jej możliwości, gwarantują, że będziemy mogli w sposób spokojny patrzeć w przyszłość, biorąc pod uwagę te możliwości jakie daje budżet”. Pan Minister wyraził nadzieję, że wydatkowanie środków budżetowych będzie gospodarne, racjonalne i bardzo odpowiedzialne. Na zakończenie Sekretarz Stanu w MSWiA życzył Pani komendant jak największych sukcesów.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji. Insp. Zbigniew Maj pogratulował swojej nowej zastępcy. „Policja to wielka armia. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma sprawnej, dobrej armii bez dobrego logistyka. Ja wiem – podkreślił Pan komendant główny – że dzisiaj mamy takiego logistyka - Panią inspektor”. Dodał, że Pani komendant jest osobą bardzo profesjonalną, dobrze wykształconą, ekonomistką, finansistką, osobą młodą z otwartą głową, mającą wiele pomysłów. „Przed Panią inspektor ciężkie, pracowite dni, ale wiem, że podoła, wiem, że jest w pełni profesjonalna. ” – podkreślił insp. Zbigniew Maj. Komendant główny życzył nowej zastępcy samych sukcesów, powiedział, że oczekuje wsparcia Pani inspektor przez kadrę, gwarantując je ze swej strony. Na zakończenie Pan Komendant wręczył swojej nowej zastępcy kwiaty oraz pióro: „ Myślę, że będzie służyło tylko do podpisywania samych mądrych, dobrych decyzji. I żeby było też szczodre dla polskiej Policji, żeby ci policjanci którzy pracują na linii, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, mieli z tego wszystkiego jak najwięcej” – dodał szef Policji.

Nowa Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Helena Michalak podkreśliła, że dzisiejszy dzień jest dla niej wyjątkowy i podziękowała za ogromne wyróżnienie. „ Z jednej strony ogromne wyróżnienie, ale z drugiej strony dobrze wiem, że wielka odpowiedzialność spoczywa na moich barkach. Mam nadzieję, że moja wiedza, moje doświadczenie i również mój zespół, z którym będę współpracowała, pozwoli mi podołać temu zadaniu” – powiedziała Pani komendant. Kończąc swoje wystąpienie podkreśliła: „Przed nami dużo pracy, dużo nowych wyzwań”.

Inspektor Helena Michalak urodziła się 10 stycznia 1969 r. w Gorzowie Wlkp. Jest magistrem finansów i bankowości  - absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie logistyki w bezpieczeństwie kraju w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Służbę w Policji pełni od 1996 roku. Szlify oficerskie zdobyła w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, którą ukończyła w 2000 roku.

Od początku swojej kariery zawodowej związana była z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim gdzie też zdobywała i doskonaliła swoje umiejętności zawodowe pełniąc służbę m.in. w pionie zajmującym się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, czy  w Wydziale Finansów tej jednostki.

Od 2001 roku piastowała stanowiska kierownicze w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., gdzie w 2001 roku została najpierw Kierownikiem Sekcji I Wydziału Finansów, a następnie w 2002 roku Kierownikiem Sekcji do spraw Budżetu i Wydatków Osobowych. Kolejnym etapem było objęcie w 2003 roku stanowiska Zastępcy Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów tej jednostki, później w 2004 roku Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji, Naczelnika Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej , aż wreszcie w 2011 roku została Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Służbę na tym stanowisku pełniła aż do chwili obecnej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Policji insp. Zbigniewa Maja, 14 stycznia 2016 roku powołał ją na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji.


mw, mg, zdjęcia: M.Krupa KGP

Film Inspektor Helena Michalak nowym Zastępcą Komendanta Głównego Policji

Pobierz plik Inspektor Helena Michalak nowym Zastępcą Komendanta Głównego Policji (format mp4 - rozmiar 62.27 MB)

Powrót na górę strony