Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmodernizowany budynek parczewskiej komendy Policji

Zakończyły się prace remontowe w Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie. Wykonane zostały m.in. nowe posadzki, docieplono ściany i dachy oraz zamontowano klimatyzację w wybranych pomieszczeniach. Modernizacja współfinansowana była ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość prac wyniosła nieco ponad 1,5 miliona złotych.

W ramach termomodernizacji obiektów Policji został przeprowadzony remont w  Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie. Prace objęły m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, osuszenie i zaizolowanie ścian piwnicy. Wymieniona została również stolarka drzwi i bram, a także instalacja c.o. i c.w.u. W komendzie zamontowano klimatyzację w wybranych pomieszczeniach.

Dodatkowo, wykonano uzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi roboty dostosowujące obiekt do wymogów Księgi Standaryzacji tj. elewację z uwzględnieniem elementów kolorystyki standaryzacyjnej oraz zespół wejścia głównego z uwzględnieniem elementów standaryzacji. Modernizacja współfinansowana była ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość prac wyniosła nieco ponad 1,5 miliona złotych.

(KWP w Lublinie / ms)

  • Zmodernizowany budynek parczewskiej komendy Policji
  • Zmodernizowany budynek parczewskiej komendy Policji
  • Zmodernizowany budynek parczewskiej komendy Policji
Powrót na górę strony