Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego

Dzisiaj w województwie podlaskim rozpoczął się pierwszy etap konsultacji mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zainaugurowało go spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach.

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyło się spotkanie, poświęcone zapowiedzianej przez MSWiA budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” oraz aktywnego włączenia w ten proces lokalnych społeczności, przedstawicieli samorządów, a także organizacji pozarządowych i mediów. W spotkaniu udział wzięli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan inspektor Daniel Kołnierowicz, przedstawiciel wojewody podlaskiego, przedstawiciele samorządów z Suwałk, Augustowa i Sejn, a także komendanci miejscy i powiatowi Policji województwa podlaskiego wraz z podległymi naczelnikami wydziałów oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów.

Ideę powstania „mapy” przedstawił Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWIA.

– Chciałbym, by polska Policja dzięki mapom bezpieczeństwa wiedziała, jakie zagrożenia i dokładnie w których miejscach w Polsce występują – mówił wiceminister.

W tworzeniu „mapy”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością, mają brać udział nie tylko służby mundurowe, z Policją na czele, ale także samorządy, które dziś Sekretarz Stanu w MSWIA Pan Jarosław Zieliński zaprosił do współpracy. „Mapa” ma powstać w oparciu o dane Policji i informacje zebrane w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami. Jej tworzenie opierać się będzie m.in. o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie organizacji pozarządowych, wojewodów, samorządów, lokalnych mediów i innych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń na danym terenie.

Stworzenie „mapy” pozwoli na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

Na spotkaniu Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan inspektor Daniel Kołnierowicz przedstawił elementy, które mogłyby być uwzględnione przy budowie „mapy”.

Merytoryczna część spotkania poprzedzona została uroczystym wręczeniem nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżniającym się funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej.

(KWP w Białymstoku / ms)

Powrót na górę strony