Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Blisko 100 adeptów rozpoczęło swoją przygodę z mundurem

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uroczyście zainaugurowano szkolenie zawodowe podstawowe dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji. Przez następne sześć miesięcy blisko 100 posterunkowych będzie zdobywać wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w codziennej służbie.

Po kilkumiesięcznej rekrutacji i pozytywnym zaliczeniu wszystkich jej etapów, rozpoczęła się dla 97 nowoprzyjętych funkcjonariuszy przygoda z największą formacją mundurową w Polsce. Udział w ślubowaniu, podczas którego wypowiedzieli słowa roty ślubowania, był tylko wstępem do nowego rozdziału ich życia, rozdziału, w którym życie zawodowe poświęcą służbie obywatelom.

19 stycznia br. w auli Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie rozpoczęła się pierwsza w tym roku edycja szkolenia zawodowego podstawowego policjantów. Uroczystego otwarcia kursu dokonała insp. dr Danuta Bukowiecka – Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol:

„ Szanowni Państwo,

w imieniu Kierownictwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie witam was na szkoleniu zawodowym podstawowym, na szkoleniu, które stanowi pierwszy etap w waszej karierze zawodowej. Szkolenie będziecie realizowali w murach uczelni wyższej. Jest to szczególne miejsce jeśli chodzi o możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. Jest to miejsce, gdzie będziecie mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez najlepszych specjalistów z zakresu przedmiotów zawodowych, ale również możliwość udziału w życiu tej Uczelni, w życiu, które będzie również ściśle związane z tym, co będziecie wykonywać w swojej codziennej służbie. Będziecie mieli również możliwość spędzania czasu wolnego w środowisku, które – mam nadzieję – będzie kształtowało wasze postawy, zarówno zawodowe, jak i te w życiu prywatnym. Postawy wpływające na to, jaki styl życia będziecie prowadzili.

Szanowni Państwo,

Dotarliście do tego momentu – doskonale wiecie, że nie była to droga łatwa. Przeszliście już jeden ważny etap – etap postępowania doboru do Policji. Teraz przed wami kolejny bardzo ważny krok. Będzie to dla Was etap wytężonej pracy. Będzie to czas, kiedy stawiane wam będą wysokie wymagania. To, że macie predyspozycje do tej służby zostało już zweryfikowane. Jesteście teraz na etapie, w którym będziemy pomagali wam zdobyć wiedzę i niezbędne umiejętności. Będziemy robili wszystko, żebyście mogli na zakończenie tego kursu być przygotowani do pełnienia samodzielnej służby. Pamiętajcie, że to od was tylko zależy, jak z tej pomocy skorzystacie. Wykładowcy, instruktorzy są gotowi, i są do waszej dyspozycji.[…] Realizujcie to szkolenie, nie po to, by je ukończyć, ale po to, żeby zdobyć wiedzę, która będzie decydowała – bardzo często w sytuacjach zawodowych – o waszym dalszym losie, o waszym zdrowiu. […]

Życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia oraz wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów. Stawiajcie sobie wysoko poprzeczkę, pracujcie ambitnie. Życzę abyście mieli satysfakcje z tego wysiłku, który podejmiecie. Żebyśmy mogli na zakończenie tego kursu, z uśmiechem, z dumą, spotkać  się i pogratulować sobie.[...]”

Szkolenie zawodowe podstawowe- sześć miesięcy wytężonej pracy

Przez najbliższe sześć miesięcy słuchacze będą zdobywać niezbędną wiedzę i umiejętności, które przygotują ich do wykonywania zadań służbowych w pionach prewencji, komórkach patrolowo-interwencyjnych oraz oddziałach prewencji. Adepci rzemiosła policyjnego pod koniec szkolenia – w ramach praktyk –  odbędą pierwsze służby w jednostkach terenowych Policji.

Podczas inauguracji szkolenia zawodowego podstawowego, odczytany został list insp. Zbigniewa Maja - Komendanta Głównego Policji, do słuchaczy, w którym powitał policjantów w szeregach polskiej Policji, gratulował im obrania takiej ścieżki zawodowej, a także podkreślał wagę szkolenia podstawowego.

„[…] witając Was serdecznie w szeregach polskiej Policji wyrażam osobistą dumę z faktu poszerzenia naszej grupy zawodowej o kolejnych adeptów sztuki policyjnej. […] To właśnie dzisiaj rozpoczynacie swoją policyjna edukację w celu zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności, ułatwiających poprawną realizację naszej wspólnej, prospołecznej misji. Pragnę, aby każdy z Was posiadł optymalna wiedzę prawną i proceduralną, ale także etyczną, która stanie się wyznacznikiem granic policyjnych uprawnień.[…] Pragnieniem moim jest, aby każdy z Was, od dzisiaj, tworzył historię Policji. Stanowiąc teraz jedność musicie pamiętać o wzajemnym szacunku, pomocy, współpracy i zaufaniu.” – napisał w liście do słuchaczy insp. Zbigniew Maj.

Na zakończenie wydarzenia odbył się wykład, przeprowadzony przez podkom. Wojciecha Bilewicza – pełnomocnika Komendanta-Rektora WSPol ds. ochrony praw człowieka, który  poświęcony był etyce zawodowej policjanta oraz znaczeniu praw i wolności człowieka w codziennej służbie. 

W szkoleniu zawodowym podstawowym udział biorą funkcjonariusze skierowani przez Komendy Wojewódzkie Policji w Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztyna, Katowic, Łodzi, Radomia i Rzeszowa.

(WSPol Szczytno / ms)

  • Uroczyste powitanie nowych policjantów
  • Uroczyste powitanie nowych policjantów
  • Uroczyste powitanie nowych policjantów
  • Uroczyste powitanie nowych policjantów
Powrót na górę strony