Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kradzież tożsamości – konferencja naukowa

19 stycznia 2016 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konferencja naukowa pt. „Kradzież tożsamości”. Wydarzenie to zainaugurowało obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych, ustanowionego na 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy.

Tegoroczna konferencja poświęcona była problematyce kradzieży tożsamości – nabrzmiewającego współcześnie problemu bezpieczeństwa obywateli.

Wydarzenie otworzył insp. dr hab. Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który słowem wstępu przywitał wszystkich uczestników konferencji. Komendant-Rektor podkreślił, że organizacja tego przedsięwzięcia, w tak krótkim czasie, możliwa była dzięki wsparciu współorganizatorów, którymi byli: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie.

Insp. dr hab. Piotr Bogdalski przybliżył również uczestnikom cel konferencji:

[…] Szanowni Państwo, chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że życie w tej chwili, w dużej części toczy się w wymiarze alternatywnym, czyli tym, który jest wymiarem elektronicznym. To nie jest tylko kwestia wymiany myśli, poglądów, spotkań towarzyskich w sferze pozarealnej.[…] Problematyka, którą dzisiaj podejmujemy, jest problematyką niezwykle istotną. Kreujemy swoją tożsamość elektroniczną. Bardzo często można ją odnaleźć w sieci i można ją wykorzystać, niestety również w sposób przestępczy. Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle bogata. Nie jesteśmy w stanie zająć się każdym elementem w ramach tej konferencji. W ramach tej konferencji zajmujemy się wyłącznie kradzieżą tożsamości.[…]”

Następnie głos zabrała Pani dr Edyta Bielak-Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

„ […] w tym roku obchodzimy X edycję obchodów związanych z Dniem Ochrony Danych Osobowych. Zaczęliśmy 13 stycznia na Śląsku, skończymy 25 lutego w Warszawie. W tym roku podejmujemy wiele trudnych zagadnień i tematów. Cieszy mnie, że możemy podczas tej konferencji mówić o kradzieży tożsamości, bo jest to jeden z bardzo ważnych problemów związanych z naruszeniem prawa do prywatności. Bardzo dziękuję Panu Komendantowi-Rektorowi za to, że mogliśmy dzisiaj wspólnie obchodzić część tego święta.[…]”

Cele naukowe konferencji obejmowały m.in. określenie charakteru kradzieży tożsamości, ukazanie stopnia społecznej szkodliwości tego procederu, jego wymiaru jednostkowego i publicznego, a także określenie wyzwań stojących przed Policją oraz organami ścigania w zakresie profilaktyki, rozpoznawania, przeciwdziałania oraz ścigania sprawców tego typu przestępstw.

Członkami Komitetu Honorowego zostali m.in. Pan Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Paweł Soloch - Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Pan insp. Zbigniew Maj – Komendant Główny Policji.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorami wydarzenia byli: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Komenda Główna Policji.

(WSPol Szczytno / ms)

 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #1
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #2
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #3
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #4
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #5
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #6
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #7
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #8
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #9
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #10
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #11
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #12
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #13
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #14
 • Kradzież tożsamości – konferencja naukowa #15
Powrót na górę strony