Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Data publikacji 21.01.2016

Dolnośląscy policjanci przeprowadzili na terenie województwa kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ta grupa użytkowników dróg, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawiona jest jakiejkolwiek technicznej ochrony. Niestety jak pokazują policyjne statystyki, nie wszyscy stosują się do obowiązujących zasad.

Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię ruchu pieszych i pojazdów. Niestety, nie wszyscy o nich pamiętają. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niewłaściwych zachowań na drodze pieszych czy też rowerzystów, ale również niezgodnych z przepisami ruchu drogowego zachowań kierujących pojazdami.

Podczas prowadzonej akcji funkcjonariusze ujawnili 761 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, w tym również zaistniałych w stosunku do „niechronionych uczestników”. Były to m. in. nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, czy też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Jeżeli chodzi o pieszych, policjanci ujawnili łącznie 585 wykroczeń. Wśród nich największą grupę stanowiły wykroczenia, dotyczące przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Policjanci ujawnili również 33 wykroczenia popełnione przez rowerzystów. Dotyczyły one m. in. jazdy po przejściu dla pieszych, nieprawidłowego oświetlenie, czy też korzystania z chodnika tam, gdzie jest obowiązek korzystania z istniejących dróg dla rowerów.

W wyniku przeprowadzonej akcji funkcjonariusze ujawnili łącznie 1379 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami, rowerzystów i pieszych. Za złamanie przepisów ruchu drogowego prawie 1,1 tysiąca osób zostało ukaranych grzywną w drodze postępowania mandatowego lub skierowane zostały wnioski o ukaranie do sądów. W pozostałych przypadkach sprawcy wykroczeń zostali przez policjantów pouczeni.

(KWP we Wrocławiu / ak)

Powrót na górę strony