Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci z tytułem ratownika

Zakończyło się szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. 18 stróżów prawa z województwa śląskiego, po zdanym egzaminie, może się poszczycić tytułem zawodowym ratownika. Szkolenie zostało zrealizowane wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Kolejni śląscy policjanci zostali wykwalifikowanymi ratownikami. Ich szkoleniem zajęli się strażacy, którzy niemal przy każdej akcji udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym.

Po przejściu kursu, na który składała się część teoretyczna i praktyczna, kandydaci na ratowników przystąpili do egzaminu. Musieli oni rozwiązać test składający się 30 pytań, wybranych przez komisję egzaminacyjną spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. Warunkiem zaliczenia tej części egzaminu było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% pytań. 

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego był z kolei przepustką do części praktycznej. Ten etap składał się z dwóch losowo wybranych zadań, sprawdzających umiejętności przyszłych ratowników przy udzielaniu pomocy poszkodowanym oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności. Wszyscy policjanci zdali egzamin i uzyskali tytuł ratownika.


Organizatorami szkolenia byli mł. kpt. Jolanta Towarek - Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim oraz sierż.szt. Stanisław Stachowiak - Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Policji w województwie śląskim.


Nowym policyjnym ratownikom gratulujemy i życzymy, aby z nabytych umiejętności musieli korzystać jak najrzadziej!

(KWP w Katowicach / ak)

Powrót na górę strony