Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powitanie nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

Insp. Jarosław Rzymkowski został Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku. W uroczystości pod przewodnictwem Komendanta Głównego Policji udział wzięli także Wicewojewoda Pomorski, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu pomorskiego oraz kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dzisiaj o godz. 13.00 Komendant Główny Policji – insp. Zbigniew Maj uroczyście zaprezentował nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Został nim dotychczasowy I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Jarosław Rzymkowski.

Na uroczystości obecny był Wicewojewoda Pomorski – P. Mariusz Łuczyk,  kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, komendanci miejscy i powiatowi woj.pomorskiego, kapelan pomorskich funkcjonariuszy oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Insp. Jarosław Rzymkowski w Policji służy od 1990 roku. Jest absolwentem Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę zaczynał na stanowiskach wykonawczych w pionie kryminalnym. Od roku 2002 pełnił stanowiska kierownicze. Był komendantem miejskim w Koninie, a wcześniej przez 5 lat – Komendantem Powiatowym Policji w Kole.

Za efekty uzyskiwane na różnych szczeblach w hierarchii Policji był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Podczas ceremonii odczytany został tekst decyzji personalnej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – P. Mariusza Błaszczaka. Następnie nowo powołany komendant wojewódzki zgodnie z ceremoniałem przywitał się ze sztandarem KWP w Gdańsku.

Od dzisiaj insp. Jarosław Rzymkowski kierował będzie prawie 6 tysięcznym garnizonem pomorskim.

Na wstępie swojego przemówienia Komendant Główny Policji podziękował zgromadzonej kadrze kierowniczej za wspólną pracę w bardzo dobrej atmosferze podczas, gdy pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Wyraził słowa uznania za rzetelność i zaangażowanie pomorskich policjantów w służbie. Powiedział także, że sprawowana funkcja była dla niego ogromnym zaszczytem. Wprowadzając komendanta wojewódzkiego w Gdańsku życzył mu sukcesów i pomyślności na nowym stanowisku.

Realizacji zakładanych celów nowemu komendantowi w swoim przemówieniu życzył również Wicewojewoda Pomorski.

Na zakończenie spotkania insp. Jarosław Rzymkowski  przyjął meldunek od każdego z obecnych przedstawicieli kadry kierowniczej.

(KWP w Gdańsku / ms)

Powrót na górę strony