Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rok 2015 bardziej bezpieczny

Data publikacji 22.01.2016

Duży spadek liczby przestępstw kryminalnych, coraz częściej ujawniane przez policjantów przestępstwa gospodarcze oraz wysoka wykrywalność sprawców przestępstw – to trendy podsumowujące statystycznie rok 2015. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem), jak też mniej groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw takich jak drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia.

Przez cały 2015 rok liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 833 281 to jest o 9 % procent mniej niż rok wcześniej. W 2014 roku odnotowano 915 081.

Spadek liczby przestępstw widać szczególnie, gdy porówna się ze sobą jeden średni dzień z 2014 r. kiedy to dochodziło przeciętnie do 2507 przestępstw oraz jeden dzień z 2015 roku, kiedy średnia liczba przestępstw wyniosła 2283. Widać wyraźnie różnicę - to 224 przestępstwa mniej każdego dnia. Gdy tak samo porównany liczbę przestępstw kryminalnych, to spadek wynosi 219.

Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 633 699 w 2014 roku do 553 767 w 2015 r., czyli o 79 932. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła ze 163 080 do poziomu 169 480, czyli o 6400.

Spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela. Jest to grupa 7 wybranych rodzajów przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). Spadki dotyczą każdego rodzaju z wyżej wymienionych naruszeń prawa.

Największe spadki przestępstw nastąpiły w następujących kategoriach:

Bójki i pobicia

Spadek z  6 963 w 2014 do  5 550 w 2015 roku. Jest to spadek o ponad 20 %, czyli o 1413.

Przestępstwa rozbójnicze

Spadek z 13 868 w 2014 roku do 10 210 w 2015 roku. Jest to spadek o ponad 26 %, czyli o 3658.

Uszkodzenie rzeczy

Spadek z  47 360 w 2014 roku do 43 777 w 2015 roku. Jest to spadek o ponad 7 %, czyli o 3 583.

Uszczerbek na zdrowiu

Spadek z 13 651 w 2014 roku do 11 362 w 2015 roku. Jest to spadek o blisko 17 % czyli o 2 289.

Kradzież z włamaniem

Spadek ze 106 902 w 2014 roku do 94 680 w 2015 roku. Jest to spadek o ponad 11 % czyli o 12 222.

Kradzież cudzej rzeczy

Spadek ze 174  898 w 2014 roku do 150 800 w 2015 roku. Jest to spadek o blisko 14 %, czyli o 24 098.

Kradzież samochodu

Spadek z 14 123 w 2014 roku do 12 634 w 2015 roku. Jest to spadek o ponad 10 %, czyli o 1489.

Zmniejszeniu uległa także liczba innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu:

  • Zabójstw – o prawie 6 % mniej. Jest to spadek z 532 w 2014 roku do 502 w 2015.
  • Zgwałceń – o ponad 7 %, czyli o 96 zdarzeń mniej. Jest to spadek z 1329 w 2014 roku do 1233 w 2015.

Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Liczba przestępstw drogowych w 2015 roku spadła o 10 433, czyli o 12 % w stosunku do roku 2014. Ogólna liczba przestępstw drogowych w 2015 roku wyniosła 76 642. Dane za poprzedni rok (2014) były wyższe i wyniosły 87 085 (wszystkie przestępstwa drogowe).

Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2015 roku do 2014, widać utrzymującą się tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku doszło do 32 701 wypadków – jest to o 2269 mniej niż w roku poprzednim. W 2015 r. zginęły na drogach 2 904 osoby, co oznacza, o 298 ofiar śmiertelnych mniej niż w roku 2014. Spadła również liczba osób rannych, w 2015 wyniosła ona 39 457 osób i było to o 3088 osób mniej niż w 2014 roku. Czyli w porównaniu do 2014 roku odnotowano blisko 7 % spadek ilości wypadków drogowych, około 10 % spadek ilości zabitych i ponad 7 % spadek ilości rannych.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat wykrywalność oscylowała na poziomie pomiędzy 60 a 70 %. W 2015 roku wyniosła 65,8 %.

Ogólna liczba podejrzanych w 2015 roku wyniosła 319 399 osób.

W obszarze przestępczości nieletnich, niższe wartości odnotowano zarówno jeśli chodzi o liczbę czynów karalnych – spadek wyniósł 13 860, co oznacza obniżenie liczby czynów z 42 735 w 2014 roku do 28 875 w roku 2015, co stanowi ponad 32 %. Liczba zarejestrowanych podejrzanych nieletnich wyniosła  12 904 w 2015 roku i była niższa o 4 382 niż rok wcześniej.

(mw, mag, ab KGP)

Powrót na górę strony