Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja zabezpiecza Konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

Data publikacji 22.01.2016

W związku ze zbliżającą się imprezą Pucharu Świata w Skokach Narciarskich, która ma odbyć się już w ten weekend na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa jakie obowiązują podczas zorganizowanej imprezy masowej.

Małopolska Policja zadba o porządek publiczny i bezpieczeństwo podczas Pucharu Świata w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem w dniach 22-24.01.2016 roku. Policjanci prewencji i służb kryminalnych będą reagowali na wszystkie zgłoszenia oraz pomagali kibicom bezpiecznie i bez przeszkód wrócić do domów, pilnując aby nie doszło do zakłóceń porządku.

Zakopiański konkurs skoków narciarskich ma rozpocząć się oficjalnym treningiem i kwalifikacjami w piątek o godzinie 16.00 na Wielkiej Krokwi. Zostanie na niego wpuszczonych docelowo 10 tysięcy osób. Tego dnia bramy na skocznię otwarte będą już od godziny 15.30.

Pierwszy dzień konkursowy 23.01.2016 roku ( sobota ) to konkurs drużynowy w skokach narciarskich. Bramy skoczni otwarte zostaną już od godziny 13.00. Konkurs ma rozpocząć się o godzinie 16.00. Docelowo organizatorzy spodziewają się 23 tysięcy kibiców. Drugi dzień zawodów tj. 24.01.2016 roku ( niedziela ) to konkurs indywidualny. Skocznia dla kibiców zostanie otwarta o godzinie 13.00 a konkurs oficjalnie ma rozpocząć się o godzinie 16.00. Liczba miejsc przeznaczonych dla kibiców nie ulegnie zmianie.

Wszyscy, którzy nie zmieszczą się w tej grupie, będą mogli obserwować widowisko z dalszej odległości. Teren będzie ogrodzony siatką, a porządku wewnątrz będzie pilnowała wynajęta firma ochroniarska.

Szanowny gościu, turysto, kibicu! W trosce o bezpieczeństwo Twoje i innych uczestników sportowej imprezy masowej przypominamy, że w jej trakcie nie wolno:

- wnosić na teren imprezy masowej broni czy też materiałów pirotechnicznych np. race, fajerwerki, petardy

- wnosić alkoholu

- rzucać przedmiotami stanowiącymi zagrożenie dla życia i zdrowia innych

- używać elementu odzieży (np. kominiarka) w celu uniemożliwienia rozpoznania

- przebywać w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności

- atakować - naruszać nietykalność cielesną członków służb porządkowych.

Proszę również pamiętać aby bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez policjantów i służbę porządkową ochrony konkursu. Za złamanie powyższych zasad grozić będzie odpowiedzialność karna z postępowaniem w trybie przyspieszonym włącznie.

ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA TERENIE ZAKOPANEGO NA CZAS PUCHARU ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 22-24 stycznia 2016 roku

Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu nastąpi dnia 22.01.2016 r. od godz. 12:00, na ulicach prowadzących w kierunku skoczni i dalej w bezpośrednio przy skoczni ( strefa B-1 ):
- ul. B. Czecha od ronda JP II, z możliwością zatrzymywania się na parkingach do skrzyżowania z ul. Żeromskiego, a po ich zapełnieniu może nastąpić zamknięcie ul. Br. Czecha od ronda JP II

- ul. Piłsudskiego od ul. Sabały

- skrzyżowanie ulic Szymanowskiego i Zwierzyniecka.

W godzinach wieczorowo-nocnych po treningu w piątek i po zawodach w sobotę strefa ( B-1 ) obejmie mniejszy teren ulic prowadzących w kierunku skoczni :
ul. B. Czecha od skrzyżowania z ul. Żeromskiego,
ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Szymanowskiego.
(do godz. 9:00 dnia następnego)

Przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi natychmiast po zakończeniu zawodów w niedzielę, wstępnie od godz. 21:00 (jeżeli zawody rozpoczną się tego dnia zgodnie z planem ok. godz. 16:00).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym-kibicom, po zakończeniu zawodów "strefa B-1" może zostać zwiększona z kierunku skoczni w następujący sposób:
ul. Br. Czecha już od ronda JP II,
ul. Piłsudskiego już od skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego'
ul. Żeromskiego już od  skrzyżowania z ul. Sabały.

W razie konieczności poszerzenie "strefy B-1" może nastąpić wcześniej.

ULICE WYŁĄCZONE Z RUCHU

ul. Br. Czecha od skrzyżowania z ul. Żeromskiego, a później od Ronda J.P. II, ul. PIŁSUDSKIEGO od skrzyżowania z ul. Sabały, a później od ul. Makuszyńskiego,
a po zawodach ewentualnie:
ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Sabały.

Za zgodą Służb Policyjnych i Strażników Straży Miejskiej w "strefę B-1" mogą wjeżdżać:

pojazdy z oznaczeniem GRAND PRIX 2016, stali mieszkańcy na podstawie zameldowania w dowodzie osobistym lub innym dokumencie, zaopatrzenie punktów handlowo-gastronomicznych i straganów, jednak może to nastąpić:
• w piątek do godz. 12:00,
• w sobotę do godziny 12 i po zawodach od godz. 21:00,
• w niedzielę do godziny 12.

Kierowcy samochodów osobowych mogą parkować na ul. Br. Czecha, na odcinku od Ronda J.P. II do ul. Żeromskiego, na ul. Karłowicza, na ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Kościuszki, na ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Staszica. Stanowiska postojowe dla autobusów znajdują się na ul. Aleje 3-go Maja.

Znaki B-35 "zakaz postoju" z tabliczkami T-24 informującymi, że "pozostawiony w dniach 22-24 I 2016 r. w tym miejscu pojazd, zostanie usunięty na koszt właściciela", zaproponowano umieścić na ulicach:
Br. Czecha, Piłsudskiego, Żeromskiego, Sabały

Na jednym z poniższych zdjęć mapa sieci drogowej Małopolski z alternatywnymi drogami dojazdu do Zakopanego.

(KWP w Krakowie / ak)

Powrót na górę strony