Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany i awanse w kierownictwie wielkopolskiej Policji

Data publikacji 25.01.2016

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzeja Szymczyka odbyło się uroczyste pożegnanie insp. Jarosława Rzymkowskiego – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, który został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Na pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego został powołany mł. insp. Rafał Kozłowski. Natomiast obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego będzie pełnił mł. insp. Piotr Mąka.

25 stycznia br. w uroczystej zbiórce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego mł. insp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Michał Lemański zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,  Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu Mariusz Orlicki, płk. Rafał Syrysko Dyrektor Delegatury ABW w Poznaniu, mł. insp. Grzegorz Nawrocki Naczelnik BSW KGP Wydział w Poznaniu, kom. Rafał Czupryna p.o. Naczelnika CBŚP w Poznaniu, Pani Lucyna Jaworska-Wojtas Przewodnicząca NSZZ Pracowników Policji, Vice Przewodniczący NSZZP st. asp. Dariusz Żak oraz komendanci miejscy i powiatowi woj. wielkopolskiego oraz kadra kierownicza KWP.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski podziękował odchodzącemu insp. Rzymkowskiemu za dwa i pół roku dobrej współpracy. Życzył również aby nowe stanowisko było czasem sukcesów i rozwoju zawodowego. Pogratulował również awansowanym zastępcom. Zastępca Komendanta Głównego mł. insp. Andrzej Szymczyk podkreślił, że dzisiejsza uroczystość to tak naprawdę święto całego garnizonu wielkopolskiego. Dodał, że awansowani oficerowie to bardzo doświadczeni ludzie i swoją pracą zasłużyli na to wyróżnienie.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski podziękował wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę, podkreślając jednocześnie dobre wspomnienia, które będą mu towarzyszyć na nowym stanowisku. Natomiast p.o. Zastępcy Komendant Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Piotr Mąka podziękował Komendantowi Batkowskiemu za zaufanie, traktując tę nominację jako duże zobowiązanie na kolejne lata służby.

Po zakończeniu uroczystej zbiórki, kierownictwo KWP, komendanci miejscy i powiatowi oraz naczelnicy wydziałów KWP spotkali się z Zastępcą komendanta Głównego Policji na naradzie służbowej. Podsumowano 2015 rok, omawiając jednocześnie główne założenia i kierunki działań na rok bieżący.

Insp. Jarosław Rzymkowski w Policji służy od 1990 roku. Jest absolwentem Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę zaczynał na stanowiskach wykonawczych w pionie kryminalnym. Od roku 2002 pełnił stanowiska kierownicze. Był komendantem miejskim w Koninie, a wcześniej przez 5 lat – Komendantem Powiatowym Policji w Kole.

Mł. insp. Rafał Kozłowski w policji służy od 22 lat. Zajmował szereg stanowisk w pionie ruchu drogowego i prewencji, przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie uzyskał tytuł magistra pedagogiki. W latach 2007 – 2009 piastował urząd Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Od stycznia 2009 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Od czerwca 2014 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Mł. insp. Piotr Mąka, któremu powierzono obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego służy w Policji od 1991 roku. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pracował m.in. w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym i Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej. Od 2004 piastował stanowiska kierownicze w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w Wydziale Wywiadu Kryminalnego i Wydziale Kryminalnym.

(KWP Poznań / mś)

  • Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk odbiera meldunek
  • Była i obecna kadra kierownicza wielkopolskiej Policji
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł insp. Piotr Mąka
  • Gratulacje Zastępcy Komendanta Głównego Policji dla nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
  • Pamiątkowe zdjęcie
  • Odprawa służbowa wielkopolskiej Policji
Powrót na górę strony