Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trzeci Charytatywny Bal Oficerski Policji

Data publikacji 25.01.2016

Trzeci Charytatywny Bal Oficerski Policji, pod patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy i honorowym przewodnictwem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Beaty Maj, z udziałem szczególnych gości honorowych odbył się 23 stycznia 2016 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tak jak i w roku ubiegłym, istotą przedsięwzięcia było wsparcie działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Pierwszy bal policyjny odbył się 5 lutego 1929 roku w salach Filharmonii Warszawskiej. Honory gospodarza pełnił ówczesny Komendant Główny Policji Państwowej płk Janusz Jagrym-Maleszewski wraz z żoną, która była głównym organizatorem przyjęcia. Pani komendantowa (w okresie przedwojennym żony, które zajmowały się domem, nazywano od stanowiska, zawodu męża) dbała o dobrą atmosferę osób przybyłych na bal. Dbała również o dobry dobór menu i zarządzała służbą. Prasa przedwojenna wspomina, że żony policjantów i wojskowych przed takimi balami specjalnie chodziły do fryzjera i kupowały piękne suknie balowe. W uroczystym balu udział brali przedstawiciele władz Polski, miasta Warszawy oraz wojska. Oficerowie Policji Państwowej całą zbiórkę pieniędzy przeznaczyli dla ubogich rodzin policyjnych, nad którymi pieczę miały żony policjantów. Szczytny cel, jakim kierowali się ówcześni organizatorzy balów, był również pretekstem do integracji środowiska policyjnych oficerów oraz ich rodzin.

Punktualnie o godzinie 20.00 licznie zebrani goście w Auli Kryształowej usłyszeli sygnał powitalny wskazujący na przybycie gospodarza III Charytatywnego Balu Oficerskiego Policji -  Komendanta Głównego Policji insp. Zbigniewa Maja wraz z małżonką Panią Beatą Maj Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Balu. Komendant Główny Policji w swoim wystąpieniu przywitał wszystkich przybyłych oraz nawiązał do idei dobroczynności, integracji środowiska i wsparcia wdów, wdowców i sierot po policjantach, którzy wypełnili rotę ślubowania do końca i ponieśli śmierć w służbie społeczeństwu.

Szef Policji przytoczył słowa Jana Pawła II, że "Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje" i zwrócił się z prośbą do obecnych o otwarcie serc oraz aktywnego udziału w zbiórce na cele statutowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Bal rozpoczął się Polonezem skomponowanym przez Wojciecha Kilara do filmu "Pan Tadeusz", tym razem w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. W nawiązaniu do tradycji Policji Państwowej kiedy Komendant Główny Policji rozpoczynał bal charytatywny tańcząc w pierwszej parze, podobnie insp. Zbigniew Maj z małżonką również poprowadzili tancerzy: zastępców komendanta głównego, komendantów wojewódzkich, stołecznego, komendantów szkół, dyrektorów biur Komendy Głównej Policji wraz z małżonkami, osobami towarzyszącymi oraz artystami Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI.

Zaproszeni goście następnie zasiedli przy swoich stolikach. Cała impreza była prowadzona przez Macieja Orłosia, który zagwarantował odpowiednią atmosferę. Dla zaproszonych gości wystąpiła gwiazda Maryla Rodowicz, która podczas swojego występu przypomniała największe swoje przeboje. Goście balu tańczyli przy dźwiękach walców i standardów muzyki rozrywkowej, które w niezrównany sposób, świadczący o doskonałym przygotowaniu, grali muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod dyrekcją insp. Janusza Trzepizura.

W trakcie Balu Przewodniczący Rady FPWiSPP - nadinsp. Władysław Padło wraz z Prezes Fundacji - Ireną Zając zaprezentowali działalność, osiągnięcia oraz potrzeby fundacji, po której rozpoczęła się zbiórka na rzecz podopiecznych. Prowadzącymi zbiórkę byli nadinsp. Władysław Padło oraz Jakub Wesołowski - aktor filmowy, prezenter telewizyjny i dziennikarz. W nawiązaniu do tradycji sięgającej Drugiej Rzeczypospolitej Trzeci Bal Oficerski Policji miał charakter stricte charytatywny, z przeznaczeniem całego dochodu na realizację statutowych celów Fundacji.

Dzięki wielkim sercom przyjaciół Policji na zbiórkę przeznaczono między innymi:

Pamiątkowe wieczne pióra - przekazane przez parę prezydencką Panią Agatę Kornhauser-Dudę i Pana Andrzeja Dudę, Biografię śp Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z dedykacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, wieczne pióro Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego. Ponadto Pamiątkową szablę z 1920 roku przekazał Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj.

Podczas zbiórki zebrano rekordową kwotę bisko 60 tys. złotych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną. W tej chwili Fundacja ma pod opieką 220 rodzin.

AB

Zobacz galerię zdjęć z balu ►

Powrót na górę strony