Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

Data publikacji 26.01.2016

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzeja Szymczyka i na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Jana Lacha. Nowi komendanci będą odpowiadali za pion kryminalny oraz za prewencję i ruch drogowy. Na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji powołano insp. Renatę Skawińską.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Sekretarzowi Stanu w MSWiA Panu Jarosławowi Zielińskiemu, który następnie powitał wszystkich zebranych na uroczystej zbiórce.

Następnie odczytano decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powołaniu na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzeja Szymczyka, na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Jana Lacha oraz na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Renatę Skawińską.

Jak powiedział Minister Jarosław Zieliński, zespół kierowniczy KGP został skompletowany. „To jest zespół ludzi, od których wiele zależy, oczywiście przy współpracy z całą formacją liczącą ponad 100 tys. etatów. Będziemy dążyć do tego, żeby wakaty zostały wypełnione. (…) Życzę, aby współpraca powołanych dzisiaj na te stanowiska osób układała się pomyślnie.” Minister Jarosław Zieliński przypomniał także o pracach nad mapami zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce.

Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński powiedział, że polska Policja jest w dobrych rękach i ma dobre kierownictwo. Wyraził również chęć na dobry wizerunek Policji. Wspomniał także o intensywnych pracach nad nowym programem modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. „Życzę sukcesów, liczę na dobra służbę i prowadźcie swoich podwładnych ku dobrym działaniom, dobrym ich efektom.”- zakończył swoje przemówienie.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie insp. Zbigniewa Maja Komendanta Głównego Policji. „Pragnę zapewnić, że policja to świetni ludzie i dobra instytucja potrzebna społeczeństwu, pracująca dla społeczeństwa. To instytucja, której przyświeca jedno motto służyć i chronić. Po to jesteśmy powołani.”- powiedział. Komendant Główny Policji przedstawił również życiorysy nowych komendantów, pogratulował i życzył im pomyślnej realizacji zadań.

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach oraz Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Renata Skawińska zabierając głos podziękowali za zaufanie Komendantowi Głównemu Policji i powołanie na nowe stanowiska. Zapowiedzieli także pełne zaangażowanie w wypełnianie powierzonych obowiązków w codziennej służbie oraz zapewnienia bezpieczeństwa w nadchodzących wydarzeniach, którymi będą Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży.

KGP / ig

 • Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji #1
 • Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji #2
 • Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji #3
 • Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji #4
 • Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji #5
 • Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji #6
 • Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji #7
 • Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji #8
 • Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji #9
 • Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji #10
 • Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji #11
 • Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji #12

Film Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

Pobierz plik Uroczystość powołania I Zastępcy i Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji (format mp4 - rozmiar 31.9 MB)

Powrót na górę strony