Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego nowym partnerem WSPol

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Piotr Bogdalski oraz Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński podpisali porozumienie o współpracy naukowo-badawczej oraz naukowo-dydaktycznej.

27 stycznia 2016 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  zostało zawarte porozumienie, w ramach którego Uczelnie będą mogły podejmować wspólne działania na rzecz współpracy naukowo-dydaktycznej oraz praktycznego wykorzystania wiedzy i wszelkich technik badawczych dla dobra studentów, doktorantów i pracowników.  Współpraca ta opierać się będzie przede wszystkim na wspólnej organizacji m.in. konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów czy praktyk studenckich.

Podpisanie porozumienia było znakomitą okazją do zwiedzenia przez ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego bazy dydaktycznej WSPol. Rektor UKSW zobaczył m.in. symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych, specjalistyczne pracownie oraz sale symulacyjne w Policyjnym Centrum Analityczno-Badawczym, a także symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w sytuacjach typowych i ekstremalnych.

(WSPol Szczytno / ms)

  • Komendant-Rektor WSpol oraz Rektor UKSW składają podpisy pod treścią porozumienia
  • Komendant-Rektor WSpol oraz Rektor UKSW składają podpisy pod treścią porozumienia
  • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński podczas wizyty w symulatorze kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
  • Porozumienie pomiędzy WSPol a UKSW podpisane - wspólne zdjęcie rektorów
  • Rektor UKSW w towarzystwie pracowników WSPol zwiedza  pracownię fałszerstw pieniędzy
  • Rektor UKSW zwiedza symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych
Powrót na górę strony