Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia ”map zagrożeń”

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyły się konsultacje społeczne dot. założeń "krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Opracowanie mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. W spotkaniu poza policjantami wzięli udział przedstawiciele Wojewody Opolskiego, Marszałka Województwa Opolskiego, jak również samorządów lokalnych i instytucji, które na co dzień zajmują się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dzisiaj, 28 stycznia, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące „Założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Przy tworzeniu takich map brane są pod uwagę między innymi informacje z badań opinii społecznej, debat społecznych, jak również pochodzące od przedstawicieli innych służb i inspekcji. Ich stworzenie pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń  oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.   

Z założenia, „mapy zagrożeń” mają być narzędziami, które pozwolą zaktywizować różne podmioty w zakresie współpracy z Policją, w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Pomogą też lepiej zarządzać siłami i środkami policyjnymi.

Dzisiejsze spotkanie otwiera cykl konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie, ewaluację i wykorzystywanie takich map zagrożeń. 

(KWP w Opolu / ms)

  • Konsultacje społeczne w ramach tworzenia ”map zagrożeń” #1
  • Konsultacje społeczne w ramach tworzenia ”map zagrożeń” #2
  • Konsultacje społeczne w ramach tworzenia ”map zagrożeń” #3
  • Konsultacje społeczne w ramach tworzenia ”map zagrożeń” #4
  • Konsultacje społeczne w ramach tworzenia ”map zagrożeń” #5
  • Konsultacje społeczne w ramach tworzenia ”map zagrożeń” #6
  • Konsultacje społeczne w ramach tworzenia ”map zagrożeń” #7
  • Konsultacje społeczne w ramach tworzenia ”map zagrożeń” #8
  • Konsultacje społeczne w ramach tworzenia ”map zagrożeń” #9
Powrót na górę strony