Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjantka na spotkaniu z wychowankami MOS-u

Policjantka z wydziału ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii wolskiej komendy, przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ulicy Brożka. Spotkanie zatytułowane „Dopalacze” miało na celu wskazać młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą ze sobą substancje niewiadomego pochodzenia i składu, popularnie nazywane dopalaczami.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 jest instytucją oświatowo-wychowawczą, która zajmuje się kształceniem i wychowaniem młodzieży. Do MOS-u trafia młodzież gimnazjalna, niedostosowana społecznie, wymagająca kształcenia specjalnego. Ośrodek sprawuje całodobową opiekę nad wychowankami, rozwija ich zainteresowania, współpracuje z rodzinami podopiecznych, uczestniczy w życiu społecznym środowiska.

Instytucja prowadzi zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Przygotowuje młodzież do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Oprócz nauki w Ośrodku młodzież uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnych, psychoterapeutycznych i reedukacyjnych.

Na temat uzależnień, jakim mogą ulec młodzi ludzie sięgający po substancje psychoaktywne, rozmawiała z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii kom. Joanna Malina. Głównym celem tego spotkania, było zwrócenie uwagi, że życie wolne od substancji psychoaktywnych i przemocy pozwala na uniknięcie kolizji z prawem i chroni przed wieloma życiowymi tragediami.

Policjantka poruszyła m.in. kwestię odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i konsekwencji prawnych wynikających z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Tematem, który wzbudził wiele zainteresowań, był temat uzależnień oraz niosących z tym zjawiskiem zagrożeń.

(KSP / ms)

  • Policjantka na spotkaniu z wychowankami MOS-u #1
  • Policjantka na spotkaniu z wychowankami MOS-u #2
  • Policjantka na spotkaniu z wychowankami MOS-u #3
  • Policjantka na spotkaniu z wychowankami MOS-u #4
Powrót na górę strony