Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dziękujemy za pomoc - rejestr dawców szpiku

Funkcjonariusze z Komisariatu I Policji w Opolu zorganizowali pobór próbek w celu wprowadzenia do rejestru dawców szpiku. W ten sposób policjanci chcieli pomóc żonie swojego kolegi oraz innym potrzebującym. W inicjatywę - obok policjantów - włączyli się też funkcjonariusze straży granicznej, wojskowi, koledzy, rodzina oraz całkowicie obcy ludzie. Ilość chętnych przeszła oczekiwania organizatorów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj odpowiedzieli na apel.

W trakcie akcji zarejestrowano i pobrano od potencjalnych dawców ponad 120 próbek. Dodatkowo, zgłaszające się osoby mogły oddać krew, której w sumie zebrano 12 litrów. Jak się okazało, ze względu na określone ściśle ramy czasowe, nie wszyscy chętni zdążyli się zarejestrować jako dawcy szpiku. Osoby chcące pomóc mogą zgłosić się np. do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Opolu przy ul. Kośnego 44, przy którego wsparciu zorganizowano tę akcję.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli wczoraj (28.01.2016 r.) na apel policjantów z Opola i zarejestrowali się jako DAWCY SZPIKU. Podziękowania składamy również wszystkim, którzy oddali życiodajną krew dla potrzebujących.

Wasza ofiarność daje szanse na ratowanie życia i zdrowia wielu osób.

(KWP w Opolu / ak)

Powrót na górę strony