Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata na temat mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce

Data publikacji 29.01.2016

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyła się debata z udziałem wszystkich osób zainteresowanych tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Celem spotkania było m.in. poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych w tym zakresie oraz przede wszystkim rozmowa na temat koncepcji rozwiązania systemowego w postaci krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce.

Dzisiejsze (29.02.2016 r.) konsultacje to początek cyklu spotkań we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. Obecni na nim byli wszyscy, którzy zajmują się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Oprócz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr Rafała Kochańczyka wraz z zastępcami, uczestniczyli w niej m.in. Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kieleckiego magistratu oraz starostowie i reprezentanci samorządów, służb mundurowych, środowisk akademickich, instytucji, a także kapelani.

Najważniejszym aspektem spotkania była dyskusja nad przedsięwzięciem polegającym na opracowaniu, ewaluacji oraz wykorzystaniu map zagrożeń. Narzędzia, które pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie, głównie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń na danym terenie.

W trakcie rozmowy podkreślano m.in. współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Dzielono się dotychczasowymi doświadczeniami i stosowanymi rozwiązaniami w różnych instytucjach.

Z założenia mapa zagrożeń będzie istotnym element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych.

(KWP w Kielcach / ak)

Powrót na górę strony