Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Data publikacji 29.01.2016

Uprzejmie informujemy, że Komenda Główna Policji prowadzi dialog techniczny dotyczący wypracowania warunków Studium wykonalności projektu Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Policji.

Dotyczy: wypracowania warunków Studium wykonalności projektu Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Policji.

Dialog techniczny prowadzony będzie na podstawie art. 31a - 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm.) ze wszystkimi wykonawcami, którzy zgłoszą zainteresowanie udziałem w dialogu, w formie zebrania wykonawców.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie w dniu 16 lutego 2016 r. o godz. 10:00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Komendy Głównej Policji tj. w Biurze Finansów Komendy Głównej Policji, ul. Domaniewska 36/38 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://przetargi.policja.pl/zp/postepowania-o-zamowie/121780,Dialog-techniczny.html

(źródło: Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów KGP)

Powrót na górę strony