Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dowódcy prewencji szkolą się w Słupsku

Przedstawiciele średniej kadry dowódczej Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji doskonalą swoje umiejętności w słupskiej Szkole Policji. Swoją wiedzą ze słuchaczami dzielą się między innymi doświadczeni dowódcy tego rodzaju formacji.

Celem kursu jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu dowodzenia pododdziałem oraz dobieranie odpowiedniej taktyki działania adekwatnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa interweniujących policjantów.
Szkolenie jest także doskonałą okazją aby udoskonalić i utrwalić wiedzę z zakresu formowania i manewrowania szykami policyjnymi z jednoczesnym wykorzystaniem i użyciem środków przymusu bezpośredniego.

Swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem dzieli się z uczestnikami kursu między innymi dowódca Oddziałów Prewencji Policji w Białymstoku insp. Zbigniew Kamieński.

Zajęcia trwają trzy tygodnie i podzielone są na dwa główne bloki tematyczne - dowodzenie i realizację działań zespołowych. Policjanci poznają filozofię i teorię dowodzenia oraz aspekty prawne działania pododdziałów zwartych Policji. W trakcie zajęć omawiane jest także użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.

W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy szkolenia opracowują plan zabezpieczenia działań policyjnych wykorzystując do tego mapy oraz urządzenia GPS. Kolejnym etapem jest organizacja łączności, podział zadań i określenie współdziałania pododdziałów Policji. Każdy z kursantów określa taktykę działania drużyn interwencyjnych i prowadzenie ewentualnych działań ratowniczych. Jakość opracowanych materiałów weryfikowana jest podczas symulacji działań pododdziałów zwartych przywracających naruszony porządek prawny.

Jest to pierwsza w tym roku edycja tego szkolenia. Do słupskiej Szkoły Policji przyjechali policjanci reprezentujący Oddziały Prewencji Policji w całym kraju. Zajęcia potrwają do 19 lutego.

  • Pierwsza, teoretyczna część zajęć.
  • Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z uczestnikami kursu dowódca Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku insp. Zbigniew Kamieński
  • Pierwsza, teoretyczna część zajęć.
  • Pierwsza, teoretyczna część zajęć.
  • Wspólne zdjęcie uczestników kursu na głównym placu apelowym słupskiej Szkoły Policji
  • Wspólne zdjęcie uczestników kursu na głównym placu apelowym słupskiej Szkoły Policji

Nagranie audio dowódca Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku insp. Zbigniew Kamieński

Pobierz plik dowódca Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku insp. Zbigniew Kamieński (format mp3 - rozmiar 1.29 MB)

Powrót na górę strony