Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powierzenie obowiązków zastępcom Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku – insp. Jarosław Rzymkowski, powierzył pełnienie obowiązków swoim zastępcom – od spraw prewencyjnych oraz od spraw kryminalnych. Uroczystość odbyła się w obecności kadry kierowniczej komendy wojewódzkiej w Gdańsku, kapelana pomorskich policjantów oraz przedstawiciela policyjnych związków zawodowych.

Insp. Jarosław Rzymkowski powierzył dziś obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Uroczystość miała miejsce o godz. 8.30 i odbyła się w obecności przedstawicieli kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego.

Pełniącym obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku – odpowiedzialnym za pion prewencyjny, został dotychczasowy I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie mł. insp. Krzysztof  Kozelan.

Mł.insp. Krzysztof Kozelan służbę w Policji rozpoczął w grudniu 1990 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Turku. Od roku 1998 rozpoczął pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych , w tym m.in. jako Komendant Komisariatu Policji w Dobrej. Bardzo dobra ocena jego pracy spowodowała, że w 2001 roku mianowany został na stanowisko Naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Turku. Następnie w 2008 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kole, a potem na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koninie.

Natomiast pełniącym obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku – odpowiedzialnym za pion kryminalny została – mł.insp. Ewa Pachura – dotychczasowy Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Mł.insp. Ewa Pachura – służbę w Policji pełni od września 1993 roku, początkowo w pionie prewencji, następnie od roku 2000 w pionie kryminalnym, piastując różne stanowiska począwszy od specjalisty w Referacie Dochodzeniowo-Śledczym, a następnie w Zespole Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Z uwagi na bardzo dobre wyniki w służbie została przeniesiona do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Od 2008 roku pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku, a od 2010 roku została mianowana na naczelnika tego wydziału.

(KWP w Gdańsku / ms)

  • uroczystość powołania zastępców KWP #1
  • uroczystość powołania zastępców KWP #2
  • uroczystość powołania zastępców KWP #3
  • uroczystość powołania zastępców KWP #4
  • uroczystość powołania zastępców KWP #5
Powrót na górę strony