Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie zespołu opracowującego program kształcenia w klasach mundurowych

Większe zainteresowanie młodych ludzi pracą w służbach mundurowych spowodowało, że szkoły średnie coraz częściej w swoich ofertach edukacyjnych posiadają klasy o profilu mundurowym. Program kształcenia w przedmiotowych klasach – jak można się domyślić – był różny. By to zmienić, policjanci i pracownicy z Komendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Szkoły Policji w Katowicach postanowili opracować program kształcenia, który zawierać będzie najistotniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Policji.

17 lutego 2016  r. w Wyższej Szkole Policji  w Szczytnie zakończyło się trzydniowe spotkanie członków Zespołu, pracującego nad ujednoliceniem programu kształcenia dla klas o profilu mundurowym.

 „Głównym celem tego zespołu jest ujednolicenie treści nauczania dla osób, które swoją przyszłość wiążą z Policją. Chcemy, by program kształcenia, nad którym pracujemy, przybliżył uczniom klas mundurowych zagadnienia dotyczące chociażby podstawowych praw i obowiązków policjantów, ceremoniału policyjnego, etyki zawodowej. Wiedza, którą zdobędą w oparciu o przygotowany przez zespół program, może być pomocna podczas rekrutacji do służby w Policji(…)” - mówi nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Administracji WSPol.

Opracowany przez Zespół program trafi następnie do szkół posiadających klasy mundurowe. 

(WSPol w Szczytnie / ms)

  • spotkanie zespołu #2
  • spotkanie zespołu #3
  • spotkanie zespołu #4
  • spotkanie zespołu #5
  • zdjęcie zespołu
Powrót na górę strony