Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zlikwidowane sklepy z dopalaczami

Data publikacji 18.02.2016

Pod koniec 2015 r. sądeccy policjanci wspólnie z pracownikami sanepidu przeprowadzili szereg czynności, które miały na celu doprowadzenie do zamknięcia sklepów w których sprzedawano tzw. „dopalacze”. Dzięki ich intensywnej pracy obiekty, w których sprzedawane były substancje psychoaktywne, zostały zlikwidowane.

Dzięki wspólnym działaniom sądeckich policjantów i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, prawie 1000 sztuk „dopalaczy” nie zostanie dopuszczonych do obrotu. Z chwilą otrzymania wiadomości o wprowadzaniu do obrotu tzw. dopalaczy przez właścicieli podejrzewanych sklepów, podjęto natychmiast szereg czynności kontrolnych. Funkcjonariusze, w wyniku prowadzonych działań w dwóch sądeckich sklepach, przechwycili szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje jakimi są dopalacze.  Podczas kontroli, funkcjonariusze wraz z pracownikami sanepidu ujawnili około 1000 paczek substancji o różnych gramaturach i nazwach, których wygląd wskazywał, na to, że są to potocznie zwane „dopalacze”.

Czarnorynkowa, szacowana wartość zabezpieczonych substancji to ponad 40 tys. zł. Na przedsiębiorców nałożono m.in. łączną karę pieniężną na kwotę 280 tys. złotych.

Pamiętajmy, że dopalacze to bardzo groźne i szybko uzależniające substancje psychoaktywne. Ich skład nigdy do końca nie jest znany, bywa często modyfikowany i może być różnego pochodzenia, a każde ich zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia i życia osób, które je przyjmują.

Przypomnijmy, że z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wykaz środków zakazanych, stanowiący załącznik do ustawy, został uzupełniony o 114 substancji, które zgodnie z nowymi przepisami, w świetle prawa traktowane są jak narkotyk.

Przypomnijmy również, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiadanie narkotyków zagrożone jest karą do 3, a w przypadku ich znacznej ilości, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Za handel narkotykami grozi natomiast kara do 8, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

W sprawie ujawnionych i zabezpieczonych substancji, kluczowa dla ostatecznej kwalifikacji jest opinia biegłego, wskazująca zawartość zabezpieczonych środków. Pamiętajmy też, że dopalacze to preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia oraz bardzo mocno też uzależniające. Ich produkcja, sprzedaż i reklamowanie jest obecnie w Polsce ustawowo zakazana.

(KWP w Krakowie / ms)

Powrót na górę strony