Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kierownictwa służby kryminalnej polskiej Policji

22 lutego 2016 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji ds. kryminalnych. Jej organizatorem było Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Obradom przewodniczył p.o. Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk.

Obok przedstawicieli komend wojewódzkich Policji oraz kierownictwa Biura Służby Kryminalnej KGP w spotkaniu wzięli udział: Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, p.o. Komendanta Szkoły Policji w Pile, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Policji, p.o. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Rzecznik Prasowy KGP, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Dyrektor Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem WBW Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W trakcie odprawy mł. insp. Andrzej Szymczyk omówił dane statystyczne, obrazujące skuteczność realizacji zadań przez poszczególne garnizony służby kryminalnej oraz wskazał kierunki działań i priorytety na rok 2016.

W kolejnych wystąpieniach przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz szkół Policji omówili m. in.:

 • zadania i organizację struktur, które powstaną w związku z reorganizacją Biura Służby Kryminalnej KGP,
 • plany szkoleniowe Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Policji w Pile na 2016 rok,
 • efektywność pracy operacyjnej w garnizonach,
 • wyniki pracy laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP w 2015 roku oraz perspektywy rozwoju polskiej kryminalistyki,
 • zagadnienia dotyczące baz danych i ich wykorzystania w pracy pionu kryminalnego,
 •  realizację zadań przez wydziały Biura Służby Kryminalnej KGP,

Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji omówił zagadnienia związane z  polityką informacyjną w polskiej Policji.

Na zakończenie odprawy mł. insp. Andrzej Szymczyk oraz jej uczestnicy pożegnali odchodzących ze służby Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji w Krakowie – insp. Andrzeja Płatka, w Lublinie – insp. Mirosława Sokala i we Wrocławiu – insp. Zygmunta Skwierawskiego, a także Zastępców Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP:  insp. Andrzeja Napertego insp. Mirosława Domańskiego oraz mł. insp. Tomasza Watrasa.

(BSK KGP / ms)

 • Odprawa służbowa zastępców KWP ds. kryminalnych #2
 • Odprawa służbowa zastępców KWP ds. kryminalnych #1
 • Odprawa służbowa zastępców KWP ds. kryminalnych #4
 • Odprawa służbowa zastępców KWP ds. kryminalnych #3
 • Odprawa służbowa zastępców KWP ds. kryminalnych #5
Powrót na górę strony