Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe dotyczące współpracy Policji i Straży Granicznej

Data publikacji 26.02.2016

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 24 lutego 2016 r. odbywają się warsztaty dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji zadań służbowych związanych z organizowaniem wspólnych działań o charakterze prewencyjnym, a także określenie zasad współpracy i współdziałania.

Podczas trzydniowych warsztatów funkcjonariusze Policji oraz Straży Granicznej omawiać będą m.in. kwestie prowadzenia wspólnych działań pościgowych i blokujących, w tym pościgów transgranicznych, rodzajów dokumentów pobytowych, wiz, praw jazdy itp. państw trzecich i UE, które najczęściej sprawdzane są podczas kontroli przez uprawnione organy na terytorium RP. Przedmiotem warsztatów będą również kompetencje ustawowe służb bezpieczeństwa wewnętrznego podczas realizacji wspólnej służby w zakresie legitymowania obywateli RP, UE i pozostałych państw przebywających na terytorium Polski.

Warsztaty mają także na celu poszerzenie wiedzy zawodowej oraz doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy obejmujących problematykę realizacji wspólnych patroli Straży Granicznej i Policji w rejonach przygranicznych.

W trakcie szkolenia przewidziano również wizytę studyjną w placówce Straży Granicznej w Gołdapi, połączoną z prezentacją sprzętu technicznego - m.in. optoelektroniki, transportu, uzbrojenia, łączności -  a także zaprezentowanie specyfiki funkcjonowania wieży obserwacyjnej oraz pojazdu obserwacyjnego w Placówce SG w Dubeninkach.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Instytut Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Oddział  Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego oraz  Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • Warsztaty szkoleniowe dotyczące współpracy Policji i Straży Granicznej
  • Warsztaty szkoleniowe dotyczące współpracy Policji i Straży Granicznej
  • Warsztaty szkoleniowe dotyczące współpracy Policji i Straży Granicznej
  • Warsztaty szkoleniowe dotyczące współpracy Policji i Straży Granicznej
  • Warsztaty szkoleniowe dotyczące współpracy Policji i Straży Granicznej
  • Warsztaty szkoleniowe dotyczące współpracy Policji i Straży Granicznej
  • Warsztaty szkoleniowe dotyczące współpracy Policji i Straży Granicznej
  • Warsztaty szkoleniowe dotyczące współpracy Policji i Straży Granicznej
  • Warsztaty szkoleniowe dotyczące współpracy Policji i Straży Granicznej
Powrót na górę strony