Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach

Data publikacji 03.03.2016

2 marca br. odbyła się uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach. Jest to obiekt spełniający najnowocześniejsze wymogi i zgodny z założeniami programu standaryzacji jednostek policji. W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia. Uświetniły ją orkiestra i kompania reprezentacyjna śląskiego garnizonu policji.

Symboliczną wstęgę przecięli Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Robert Sudenis, Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, Komendant Miejski Policji w Częstochowie podinsp. Sławomir Litwin, Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach podinsp. Jacek Pluta oraz Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk. W uroczystości udział również wzięli: p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek, kadra kierownicza częstochowskiego garnizonu, przedstawiciele związków zawodowych i szefów służb współpracujących na co dzień z Policją, a także przedstawiciele lokalnego samorządu z władzami starostwa i pięciu gmin, które swoim zasięgiem obejmuje komisariat.

Odczytany został list, który do uczestników uroczystości wystosował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Swoje gratulacje do zgromadzonych skierował również p.o. Komendanta Głównego Policji mł.insp. Andrzej Szymczyk - jego list odczytał Zastępca Dyraktora Gabinetu KGP mł.insp. Robert Sudenis.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i kompania reprezentacyjna śląskiej policji. 

Komisariat Policji w Kłomnicach dołączył do kilkudziesięciu  obiektów w całym kraju, wyremontowanych w ramach programu standaryzacji jednostek. Ponad 50 osób - policjanci i pracownicy cywilni mogą się cieszyć bardzo nowoczesnym obiektem.

W swoim przemówieniu insp. Piotr Kucia skierował  słowa uznania i gratulacje do osób, których determinacja i zaangażowanie pomogły w wybudowaniu nowego Komisariatu Policji w Kłomnicach. Podziękował  władzom gminy za wsparcie, a policjantom i pracownikom cywilnym życzył zadowolenia z nowych warunków, w jakich codziennie służą społeczeństwu. Komendant Miejski Policji w Częstochowie podkreślił szczególnie współpracę ze starostwem i gminą Kłomnice: "Otwarcie nowej siedziby ma ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i dla samych pracowników” - spuentował swoją wypowiedź szef częstochowskiego garnizonu policji, wyrażając podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w budowę nowej siedziby kłomnickich stróżów prawa.

(KWP w Katowice / mw)

  • Uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach
  • Uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach
  • Uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach
  • Uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach
  • Uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach
  • Uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach
  • Uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach
  • Uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach
  • Uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach

Film Uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach

Pobierz plik Uroczystość otwarcia Komisariatu Policji w Kłomnicach (format mp4 - rozmiar 30.83 MB)

Powrót na górę strony