Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Warszawie

Data publikacji 04.03.2016

Działania w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego oraz zapobieganie i zwalczanie oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka” oraz „na policjanta” to główne tematy zakończonej dziś Konferencji Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich organizowanej przez Komendę Stołeczną Policji. W spotkaniu wzięli udział szefowie stołecznych Policji z Helsinek, Rygi, Tallina, Wilna i Warszawy.

Tematyka tegorocznej konferencji obejmowała zagadnienia znajdujące się aktualnie w zainteresowaniu jej uczestników, a mianowicie zagrożeniem terroryzmem oraz najbardziej uciążliwymi społecznie kategoriami przestępstw.

W imieniu p.o. Komendanta Stołecznego Policji insp. Piotra Owsiewskiego gości powitał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Hubert Kowalczewski. W swoim wystąpieniu podkreślał, jak wielkie znaczenie ma współpraca międzynarodowa w kontekście eliminowania zagrożeń związanych z zagrożeniem terrorystycznym, a także wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń.

W części poświęconej tematyce obrad komendant przedstawił strukturę i specyfikę działania Komendy Stołecznej Policji, a także omówił stan przygotowania i tryb działania jednostki w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego. Natomiast Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KSP nadkom. Sebastian Strzeżek przedstawił uczestnikom konferencji metody zapobiegania i zwalczania nowych oszustw trikowych tj. ewolucji oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka” w kierunku metody „na policjanta”.

Swoje prezentacje w obu obszarach tematycznych przedstawili również poszczególni delegaci. Każda kończyła się dyskusją, podczas której precyzowano wiele zagadnień i wyjaśniano kontekst organizacyjno-prawny podejmowanych przez Policję działań, charakterystyczny dla poszczególnych państw.

Uczestników konferencji w trakcie obrad odwiedził p.o. Komendanta Stołecznego Policji insp. Piotr Owsiewski. Zwracając się do delegatów podziękował za przybycie, zaangażowanie w dyskusję i wyraził nadzieję, że każda ze stron zdobędzie szereg nowych doświadczeń, co w efekcie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa, nie tylko w nadbałtyckiej części Europy.

Cykliczna Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich była organizowana już po raz czternasty. Spotkania odbywają się co roku na przełomie lutego i marca. Biorą w nich udział szefowie stołecznych Policji z takich krajów jak: Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa i Polska. Celem jest omówienie wspólnych obszarów zainteresowań, problemów oraz bieżących doświadczeń, z których mogliby skorzystać wszyscy partnerzy. To również doskonała okazja do zacieśniania kontaktów pomiędzy uczestnikami konferencji.

Trzydniowa konferencja dla zagranicznych gości była również okazją do zwiedzenia Warszawy, poznania jej historii, a także zetknięcia się z polską kulturą.

(KSP / ak)

  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Warszawie #1
  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Warszawie #2
  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Warszawie #3
  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Warszawie #4
  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Warszawie #5
  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Warszawie #6
  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Warszawie #7
  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Warszawie #8
  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Warszawie #9
Powrót na górę strony