Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy policjanci w Szkocji – rozpoczęcie wspólnego projektu

1 marca br. w ramach realizacji wspólnego projektu z Policją Szkocji do Edynburga wyruszył dwuosobowy zespół policjantów reprezentujących Centralne Biuro Śledcze Policji oraz KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, wzorowane na prowadzonym od 2012 r. wspólnie z Policją Metropolitalną m. Londyn projekcie NEXUS, dotyczy głównie wsparcia przez polskich funkcjonariuszy policjantów szkockich w określonych obszarach zwalczania przestępczości kryminalnej oraz w zakresie poszukiwania osób, w szczególności przy prowadzeniu spraw dotyczących polskich obywateli.

W związku z uruchomieniem wspomnianego projektu, w dniach 3-4 marca br. w Szkocji gościł Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji – podinsp. Łukasz Wiliński oraz Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Wielkiej Brytanii - mł. insp. Monika Sokołowska.

Podczas wizyty w siedzibie Police Scotland w miejscowości Tulliallan doszło do oficjalnego przekazania przez stronę polską podpisanego przez Komendanta Głównego Policji dokumentu pt.: ‘Warunki wykonywania czynności służbowych przez oficerów polskiej Policji  delegowanych w ramach zagranicznej podróży służbowej do pełnienia służby w Policji Szkocji’ oraz przedstawienia funkcjonariuszy, którzy biorą udział w projekcie. 

W drugim dniu wizyty przedstawiciele polskiej Policji zostali przyjęci przez kierownictwo Szkockiego Kampusu Kryminalnego, mieszczącego się w Gartcosh w centralnej Szkocji. Kampus pełni nadrzędną funkcję dla wyspecjalizowanych jednostek kryminalnych Policji Szkocji (Criminal Investigation Departments, Major Inquiry Teams, International Unit, Extradition Unit, Human Trafficking and Safer Communities Department tackling Serious and Organised Criminal Gangs).

Możliwość bezpośredniej współpracy policjantów z różnych państw członkowskich UE w ramach prowadzonych projektów jest bardzo efektywnym narzędziem w budowaniu bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym.

Dotychczas polscy policjanci podczas służby w Wielkiej Brytanii (projekt NEXUS) przyczynili się m.in. do wykrycia sprawców zabójstw, zgwałceń, kradzieży pojazdów oraz doprowadzili do zatrzymania wielu osób poszukiwanych na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

(BMWP KGP / ms)

  • polscy i szkoccy policjanci
  • polscy i szkoccy policjanci
  • podpisanie porozumienia
Powrót na górę strony