Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Rady Fundacji

Data publikacji 11.03.2016

10 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach poświęcone podsumowaniu działalności Fundacji w roku 2015. Zebranie prowadził Przewodniczący Rady nadinsp. Władysław Padło. Na podsumowanie posiedzenia przybył pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji mł.insp. Andrzej Szymczyk, który podziękował Radzie i Zarządowi za aktywne działania na rzecz wdów i sierot po policjantach poległych na służbie.

Sprawozdanie z działalności w roku 2015 przedstawiła Prezes Zarządu Fundacji mł. insp. w st. spocz. Irena Zając. Rada pozytywnie oceniła kolejny rok pracy na rzecz podopiecznych, zatwierdziła bilans i rachunek wyników za 2015 rok. W ubiegłym roku odbyło się 17 posiedzeń Zarządu, podczas których podjęto 42 uchwały, przyznano podopiecznym 197 zapomóg w tym 123 socjalne, 31 osób otrzymało pomoc na naukę, a 43 na ochronę zdrowia. Wzorem lat ubiegłych podopieczni Fundacji wyjechali na zimowiska, kolonie, wczasy rodzinne oraz do sanatorium.

Wszystkich Państwa, którzy nie zdecydowali jeszcze komu przekażą 1% , zachęcamy do wsparcia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Za każdą – nawet najmniejszą pomoc – Fundacja składa serdeczne podziękowania i zapewnia, iż otrzymane środki przeznaczone będą na działalność statutową.

(Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach / foto: Marek Krupa)

Powrót na górę strony