Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kilkuset nowych policjantów w Słupsku

250 nowo przyjętych policjantów rozpoczęło szkolenie podstawowe w murach słupskiej Szkoły Policji. Przez sześć miesięcy młodzi ludzie zdobywać będą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie policyjnej służby. We wtorek (15.03) słuchacze rozpoczęli pierwszy pełny dzień pobytu w policyjnej Szkole.

Młodzi policjanci, którzy przejechali na kurs podstawowy to osoby, które do Policji wstąpiły kilka dni temu. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwolą im w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

 

W zainaugurowanej edycji szkolenia uczestniczą funkcjonariusze z różnych stron kraju. Nowo przyjętych do służby policjantów na szkolenie skierowały Komendy Wojewódzkie Policji w Bydgoszczy, Poznaniu, Radomiu i Szczecinie. Wśród rozpoczynających szkolenie policjantów znajduje się 46 pań, co stanowi 18 procent składu osobowego kompanii.

 

W murach najstarszej polskiej Szkoły Policji słuchacze przebywać będą do 13 września. Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby w terenie, pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji.

 

Pierwsze tygodnie nauki i służby to tak zwany okres unitarny, podczas którego słuchacze muszą dokładnie zapoznać się z regulaminami musztry oraz codziennym funkcjonowaniem z w jednostce zhierarchizowanej. W trakcie okresu unitarnego słuchacze nie mogą wychodzić poza obręb jednostki; wyjątkiem jest kilkugodzinna przepustka niedzielna.

Okres unitarny, jest ważny również dlatego, że wobec braku obowiązkowej służby wojskowej, dla młodych ludzi jest to pierwszy kontakt mundurem, a w dalszej perspektywie również z bronią.

 

Rota policyjnego ślubowania.

 

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

 

Art. 27 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

 

 

  • Inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego w słupskiej Szkole Policji.
  • Inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego w słupskiej Szkole Policji.
  • 18 procent wśród nowo rozpoczynających szkolenie funkcjnariuszy to panie.
  • Inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego w słupskiej Szkole Policji.
  • Nowych policjantów przywitał komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil
  • Inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego w słupskiej Szkole Policji.
  • Inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego w słupskiej Szkole Policji.
  • Kilka słów do nowych policjantów skierował kapelan Szkoły Policji w Słupsku ks. dr Dawid Fuławka
  • Inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego w słupskiej Szkole Policji.

Film Inauguracja szkolenia nowo przyjętych policjantów w słupskiej Szkole Policji

Powrót na górę strony