Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Insp. Krzysztof Niziołek I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Komendant Główny Policji, po okresie powierzenia obowiązków zastępcy komendanta dolnośląskiej Policji, z dniem 21 marca 2016 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofa Niziołka, który nadzoruje pion prewencji. Uroczystego wprowadzenia dokonał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski. W uroczystości udział wzięła również Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska.

21 marca  2016 r. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz  Golanowski uroczyście wręczył rozkaz personalny insp. Krzysztofowi Niziołkowi, powołanemu przez Komendanta Głównego Policji, po dwutygodniowym okresie powierzenia obowiązków zastępcy komendanta wojewódzkiego, na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

W uroczystości oprócz kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, komendantów miejskich i powiatowych garnizonu dolnośląskiego, naczelników CBŚP i BSW KGP, udział wzięła również Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski gratulując insp. Krzysztofowi Niziołkowi objęcia stanowiska podkreślił, że jego doświadczenie, nabyte przez lata służby, niewątpliwe przełoży się na dalszy wzrost poprawy bezpieczeństwa na terenie województwa dolnośląskiego. Gratulacje w imieniu Zarządu  Województwa Dolnośląskiego złożyła także Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska. 

I  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu podziękował za  zaufanie, którym został obdarzony. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na to, że ze służbą w Policji łączy się pasja oraz pokora i właśnie te słowa będą mu towarzyszyć w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych.

Insp. Krzysztof Niziołek do służby w Policji wstąpił w 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły  Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył Podyplomowe Studia Menadżerskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Po ukończeniu WSPol w Szczytnie, pełnił służbę w Wydziale ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej. Następnie pełnił  obowiązki na wielu stanowiskach kierowniczych, a ostatnie 9 lat był  Komendantem Powiatowym Policji w Świdnicy.

(KWP we Wrocławiu / ms)

  • uroczystość powołania nowego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu #1
  • uroczystość powołania nowego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu #2
  • uroczystość powołania nowego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu #3
  • uroczystość powołania nowego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu #4
  • uroczystość powołania nowego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu #5
  • uroczystość powołania nowego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu #6
  • uroczystość powołania nowego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu #7
  • uroczystość powołania nowego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu #8
Powrót na górę strony