Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zastępca Komendanta Głównego Policji otworzył kurs dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych

Data publikacji 21.03.2016

Dziś (21.03.2016 r.) Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedził insp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji. Oprócz zapoznania się z bazą dydaktyczno-naukową WSPol, celem wizyty komendanta było otwarcie kursu specjalistycznego dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych prowadzonych w ramach operacji policyjnych.

Wizyta insp. Jana Lacha rozpoczęła się od spotkania z insp. dr Danutą Bukowiecką – Zastępcą Komendanta-Prorektor WSPol. Następnie Zastępca Komendanta Głównego Policji wraz z osobami towarzyszącymi udał się do symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych, gdzie otworzył pierwszą w tym roku edycję kursu dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych. Podczas zwiedzania pomieszczeń symulatora, zaprezentowano działanie systemu oraz przedstawiono efekty kursów z jego wykorzystaniem.

Dowódcy podoperacji antyterrorystycznych, dla których przewidziany jest otwarty właśnie kurs specjalistyczny, będą odpowiadać za planowanie, przygotowanie i realizację działań bojowych w przypadku ich prowadzenia. Jest to element szkolenia przygotowujący Policję do przeprowadzenia i zabezpieczenia organizowanych w tym roku w Polsce Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO. Szkolenie to skorelowane jest z zadaniami nałożonymi i przewidzianymi do realizacji przez jednostki i komórki antyterrorystyczne w Narodowym Programie Antyterrorystycznym.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Przewidziano w nim m. in. ćwiczenia związane ze zunifikowaniem systemu dowodzenia w trakcie tego typu przedsięwzięć. Program przygotowali i prowadzą funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. W pilotażowej, pierwszej edycji kursu, uczestniczą dowódcy i kierownicy samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz sekcji antyterrorystycznych komend wojewódzkich Policji.

Insp. Jan Lach miał okazję z bliska przyjrzeć się zmianom, które zachodzą w Wyższej Szkole Policji. Komendant zwiedził budynek biblioteki, zapoznał się z symulatorem kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w sytuacjach typowych i ekstremalnych, a następnie przyjrzał się pracom na strzelnicy, która w nowej szacie, wkrótce zostanie oddana do użytkowania funkcjonariuszom pracującym i szkolącym się w WSPol. Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie specjalistycznych pracowni znajdujących się w Policyjnym Centrum Analityczno-Badawczym, w tym m.in. pracowni antynarkotykowych, analizy kryminalnej, pułapek kryminalistycznych, czy fałszerstw pieniędzy.

Na zakończenie wizyty goście z KGP odwiedzili w hali sportowej ćwiczących taktykę i technikę interwencji funkcjonariuszy szkolenia zawodowego podstawowego.

(KGP / mm)

  • zastępca KGP w pracowni specjalistycznej policyjnego centrum analityczno-badawczegio
  • zastępca KGP w pomieszczeniach symulatora
  • zastępca KGP podczas przejscia przez terem szkoły
  • policjanci w pomieszczeniach strzelnicy
  • policjanci w pracowni antynarkotykowej
  • policjanci podczas ćwiczenia technik interwencji
Powrót na górę strony