Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przechwycono blisko 200 sztuk dopalaczy i zabezpieczono nielegalne automaty do gier

Data publikacji 31.03.2016

Zabezpieczone blisko 200 sztuk dopalaczy oraz nielegalne automaty do gier, to efekt wspólnych działań przeprowadzonych przez wrocławskich policjantów, pracowników inspekcji sanitarnej oraz funkcjonariuszy służby celnej. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Jeden z nich podejrzewany jest o handel środkami zastępczymi, drugi z zatrzymanych to osoba, która kupiła w lokalu dopalacze.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, z zespołu zajmującego się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, w wyniku działań na terenie wrocławskiej dzielnicy Stare Miasto, przeprowadzonych wspólnie z pracownikami inspekcji sanitarnej i funkcjonariuszami służby celnej we Wrocławiu, zabezpieczyli blisko 200 sztuk różnego rodzaju substancji. W sprawie zatrzymano dwie osoby do wyjaśnienia.

W wyniku podjętych działań zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 22 i 38 lat, mieszkańców Wrocławia. Pierwszy z nich jest podejrzewany o handel dopalaczami, drugi natomiast to klient, który kupił tam tzw. środki zastępcze. Na miejscu policjanci zabezpieczyli też dokumentację świadczącą o prowadzonym procederze oraz gotówkę pochodzącą najprawdopodobniej ze sprzedaży dopalaczy. Uczestniczący w czynnościach inspektor sanitarny wydał decyzję administracyjną o zamknięciu lokalu. Z kolei funkcjonariusze służby celnej zabezpieczyli dwa nielegalne automaty do gier.

Ponieważ już wstępne badanie zabezpieczonych środków wykazało zawartość w nich substancji zabronionych, starszy z mężczyzn usłyszał już wczoraj zarzuty posiadania środków zabronionych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Młodszy z mężczyzn trafił do policyjnego aresztu. Zabezpieczone substancje będą teraz dokładnie przebadane przez biegłego w zakresie ich zawartości. 

W sprawie ujawnionych i zabezpieczonych substancji, służby będą nadal szczegółowo wyjaśniać wszystkie okoliczności, w tym skąd tego typu środki tam trafiły. Dla ostatecznej kwalifikacji kluczowa będzie opinia biegłego, wskazująca zawartość zabezpieczonych środków.

Przypomnijmy, że w lipcu 2015 r. została znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z ustawą istniejący dotychczas zakaz produkowania i sprzedaży dopalaczy został rozszerzony o 114 nowych substancji psychoaktywnych. Nadzór nad przestrzeganiem zakazu produkowania i sprzedaży tych substancji sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, a nad importem Służba Celna.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny może wstrzymać, w drodze decyzji, jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazać wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy. Może też nakazać zaprzestanie prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub obiektach służących wytwarzaniu lub wprowadzeniu tego produktu do obrotu, na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące. Osoba, która wytwarza lub wprowadza do obrotu środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 tyś do 1  mln złotych.

Jeśli badanie wykaże, że środki zastępcze zawierają substancje narkotyczne zawarte w załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Policja. Przypomnijmy również, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiadanie środków narkotycznych zagrożone jest karą do 3, a w przypadku ich znacznej ilości, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Za handel środkami odurzającymi grozi natomiast kara do 8, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP Wrocław /dk)

Film Przechwycono blisko 200 sztuk dopalaczy i zabezpieczono nielegalne automaty do gier

Pobierz plik Przechwycono blisko 200 sztuk dopalaczy i zabezpieczono nielegalne automaty do gier (format mp4 - rozmiar 5.79 MB)

Powrót na górę strony