Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Robocze spotkanie w Zinnowitz polskich i niemieckich policjantów

Data publikacji 01.04.2016

Wczoraj w miejscowości Zinnowitz odbyło się spotkanie robocze Dyrektorów Krajowych Urzędów Kryminalnych landów tzw. związku północnego. W jego skład wchodzą: LKA (Landeskriminalamt) w Meklemburgii Pomorza Przedniego, Szlezwika Holsztyn, Bremen, Hamburga oraz Dolnej Saksonii.

Na spotkanie został zaproszony p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie  insp. Piotr Ostrowski.

Celem narady było  zapoznanie się z aktualną sytuacją zwalczania przestępczości na terenach wspomnianych landów,  jak również województwa  zachodniopomorskiego. Ponadto, w trakcie spotkania uzgodniono obszar bezpośredniej współpracy Zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy KWP w Szczecinie z niemieckimi  urzędami kryminalnym.

Wspólne akcje ukierunkowane są przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Polski i Niemiec. Wypracowane podczas narady algorytmy działania mają bezpośrednio wpłynąć na przyspieszenie obiegu informacji a co za tym idzie szybszą możliwość reakcji na ewentualne zagrożenia.

Celem Policji obydwu państw jest efektywne zwalczanie przestępczości transgranicznej i profesjonalne wykonywanie zadań w tym zakresie. Zacieśnienie współpracy polskich i niemieckich funkcjonariuszy da wymierne korzyści dla obu stron w zdecydowanych działaniach w walce z przestępczością.

(KWP w Szczecinie / ms)

Powrót na górę strony