Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VII edycja Olimpiady Policyjnej

Data publikacji 04.04.2016

Ogólnopolska „Olimpiada Policyjna” organizowana jest przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie od 2010 roku. Co roku przedsięwzięcie to umożliwia uczniom szkół ponadgimnazjalnych zdobycie upragnionego indeksu na wybranym kierunku studiów pierwszego stopnia w szczycieńskiej Uczelni. 1 kwietniu 2016 roku miał miejsce kolejny – VII już finał policyjnego konkursu.

1 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miał miejsce finał Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej objętej honorowym patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 150 osób z 43 szkół ponadgimnazjalnych. Po sprawdzeniu prac napisanych przez uczestników do kolejnego etapu zakwalifikowano 142 uczniów. Test wiedzy, który nie należał do najłatwiejszych wyłonił najlepszą trzydziestkę. 1 kwietnia 2016 r. uczniowie – o miano laureata i finalisty – rywalizowali w obiektach Wyższej Szkoły Policji, w dwóch konkurencjach – teście wiedzy i zawodach sportowych.

Tego dnia siódemka (VII edycja Olimpiady – przyp. red.) okazała się szczęśliwą dla Andżeliki Płaziak z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach. Pani Andżelika pokonała wszystkich swoich konkurentów, zdobywając jednocześnie tytuł Laureata Olimpiady Policyjnej oraz indeks na studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W 2009 roku zrodził się pomysł zorganizowania przez Wyższą Szkołę Policji Olimpiady Policyjnej, której celem było pogłębianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz roli i zadaniach Policji jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Realizację projektu od powstania pomysłu dzieliła już tylko krótka droga. Wyrazem tego było podpisanie 16 czerwca 2009 roku porozumienia w sprawie współpracy przy organizacji Olimpiady pomiędzy WSPol. a czterema szkołami ponadgimnazjalnymi z: Bytomia, Łodzi, Pisza i Malborka. Tak powstał Komitet Główny Olimpiady Policyjnej. Prace nad przeprowadzeniem konkursu ruszyły. Uczniowie z kilkudziesięciu szkół w Polsce zmagali się z poszczególnymi etapami Olimpiady. W kwietniu 2010 r. poznaliśmy pierwszych w historii konkursu zwycięzców. Tytuł laureata otrzymała wówczas Anna Sznober z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. Przepustkę do WSPol – indeks na studia – prócz laureatki otrzymało również 14 finalistów z 9 szkół ponadgimnazjalnych z: Częstochowy, Bychawy, Gromnika, Jędrzejowa, Łomży, Białego Boru, Tyczyna, Kołaczyc oraz Stopnicy.

Od 2010 r. każda edycja Olimpiady Policyjnej cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów z całej Polski. Możliwość wcześniejszego dostania się na studia w Wyższej Szkole Policji –  bez udziału w procesie rekrutacji – skłaniała wiele osób do spróbowania swoich sił w konkursie. Indeks WSPol cieszył tym bardziej, biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc i liczbę chętnych. Przez sześć edycji szczycieńska Uczelnia rozdała już 90 indeksów na studia pierwszego stopnia.

Drogi do zdobycia upragnionego indeksu są dwie, a ich poziom trudności różny. Pierwsza droga to przebrnięcie całego procesu rekrutacji na studia. Druga – udział w Olimpiadzie Policyjnej. Zdecydowanie mniej osób wybiera drugą ścieżkę, która wiąże się z dodatkową pracą. Trzy etapy – bo tyle zakłada regulamin – czekają na uczniów chętnych rywalizować o miejsce na studiach. I etap olimpiady odbywa się na terenie szkół ponadgimnazjalnych i polega na samodzielnym napisaniu przez ucznia pracy pisemnej na wybrany temat spośród podanych przez Komitet Główny Olimpiady. Do II etapu, który ma formę testu wiedzy dopuszcza się uczniów, którzy w poprzednim etapie uzyskali 60 % możliwych do zdobycia punktów. Do ostatniego etapu, który odbywa się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie kwalifikuje się 30 uczniów z największą liczbą punktów. III etap podzielony jest na dwie konkurencje: egzamin ustny oraz zawody sportowe. Laureatem i finalistami Olimpiady Policyjnej zostaje pierwszych 15 osób, które uzyskały największą liczbę punktów z obu konkurencji. Zwycięzcom pozostało już niewiele, by rozpocząć naukę w Szczytnie. Wystarczy tylko ukończyć szkołę ponadgimnazjalną, zdać maturę i złożyć wymagane dokumenty na wybranym kierunku studiów pierwszego stopnia.

(WSPol w Szczytnie /dk)

  • olimpiada policyjna #2
  • olimpiada policyjna #3
  • olimpiada policyjna #4
  • olimpiada policyjna #5
  • olimpiada policyjna
  • olimpiada policyjna
Powrót na górę strony