Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej”

Pod takim tytułem odbyła się w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2016 r. w Szkole Policji w Pile kolejna, czwarta już konferencja, poświęcona zwalczaniu przestępczości intelektualnej, zorganizowana przy współudziale Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Stowarzyszenia SYGNAŁ.

W konferencji wzięło udział prawie 70 osób - przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia SYGNAŁ i Koalicji Antypirackiej oraz jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, szkół Policji i garnizonów wojewódzkich oraz powiatowych) - ekspertów, teoretyków i praktyków.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wojciech Ryżowski – Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, dr Michał Komar – wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Teresa Wierzbowska – prezes Zarządu Stowarzyszenia SYGNAŁ oraz Piotr Niemczyk – były Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP.

Podczas obrad wygłoszono następujące referaty:

 • „Dlaczego musimy chronić prawa autorskie? Perspektywa twórców” (dr Michał Komar, Wiceprezes ZAIKS),
 • „Streaming, sharing hosting ciekawe przypadki w 2015 i 2016 roku – zagadnienie, problemy, sukcesy” (Jarosław Mojsiejuk, Łukasz Sternowski, Monika Góra, Zbigniew Taraś - Stowarzyszenie Sygnał),
 • „Współpraca Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z jednostkami zagranicznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w obszarze dotyczącym naruszeń prawa własności intelektualnej” (Wojciech Ryżowski – Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów),
 • „Ustalanie sprawców przestępstw przeciwko własności intelektualnej popełnianych w sieci Internet” (podkom. Krzysztof Lorek - Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji),
 • „Podstawowe mechanizmy ukrywania korzyści finansowych pochodzących z procederu łamania praw autorskich” (podinsp. Robert Kreczmer - Szkoła Policji w Pile),  
 • „Na czym polegają działania typu „Follow the money” i jak je prowadzimy?” (Teresa Wierzbowska i Agnieszka Rauch Stachowicz, Piotr Niemczyk - Stowarzyszenie Sygnał),
 • „Cyberlocker, administracja forum, serwisy cyberlockerskie – zorganizowana grupa przestępcza?” (Andrzej Nieckarz - Związek Producentów Audio - Video),
 • „Rynek nielegalnego oprogramowania” (Krzysztof Janiszewski - Ekspert  IPR),
 • „Przykłady najlepszych praktyk w sprawach naruszenia praw autorskich do programów komputerowych” (Paweł Sawicki - Business Software Alliance).

 

W trakcie wieczoru autorskiego Michała Komara, prowadzonego przez Piotr Niemczyka, przeprowadzono zbiórkę na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.

(SP w Pile / ms)

 • plakat
 • konferencja w SP w Pile #1
 • konferencja w SP w Pile #2
 • konferencja w SP w Pile #3
 • konferencja w SP w Pile #4
 • konferencja w SP w Pile #5
 • konferencja w SP w Pile #6
 • konferencja w SP w Pile #7
 • konferencja w SP w Pile #8
 • konferencja w SP w Pile #9
 • konferencja w SP w Pile #10
 • konferencja w SP w Pile #11
Powrót na górę strony