Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrudnienia na autostradzie A4 – Policja apeluje o ostrożność

Data publikacji 06.04.2016

Dolnośląscy policjanci przypominają, że w okresie od 4 kwietnia do 15 października br., z wyłączeniem okresów od 29 kwietnia do 3 maja, od 25 maja do 29 maja oraz od 1 lipca do 31 sierpnia, na odcinku autostrady A4 przebiegającym przez teren województwa dolnośląskiego będą prowadzone prace remontowe na około 19 - kilometrowym odcinku jezdni północnej (w kierunku Wrocławia). W związku z powyższym funkcjonariusze apelują o szczególną ostrożność i dostosowanie jazdy do wprowadzonych zmian w ruchu.

Prowadzone prace remontowe mogą wiązać się z utrudnieniami w ruchu drogowym. Dlatego przypominamy o tym, by zachować podczas jazdy szczególną ostrożność, dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze i występujących w związku z remontem ograniczeń prędkości. Pamiętajmy też, aby zwracać szczególną uwagę na wprowadzone oznakowanie poziome i pionowe oraz zachowywać bezpieczne odległości między pojazdami.

Warto również zaplanować sobie podróż, uwzględniając dłuższy czas przejazdu remontowanym odcinkiem autostrady lub wybierając inną trasę.

Prace na autostradzie prowadzone będą krótszymi odcinkami. Harmonogram planowanych prac remontowych przedstawia się następująco:

 • w okresie od 4 do 8 kwietnia 2016 r. - budowa przewiązek na wys. 174,8 km i 178,6 km (miejsca przejazdu z jednej jezdni na drugą),
 • w okresie od 11 do 27 kwietnia 2016 r. - remont nawierzchni na odcinku od 174,8 km do 178,6 km oraz od 193,2 do 194,2 km (węzeł Brzeg),
 • w okresie od 27 do 28 kwietnia 2016 r. - przebudowa przewiązek na wys. 174,8 km i 178,6 km,
 • w okresie od 4 do 6 maja 2016 r. - budowa przewiązek na wys. 189,8 km i 193,2 km,
 • w okresie od 7 do 24 maja 2016 r. - remont nawierzchni na odcinku od 189,8 km do 193,2 km,
 • w okresie od 24 do 25 maja 2016 r. - przebudowa wiązek na wys. 189,8 km i 193,2 km,
 • w okresie od 30 do 31 maja 2016r. - budowa wiązek na wys. 185,4 km i 189,8 km,
 • w okresie od 1 do 14 czerwca 2016r. - remont nawierzchni na odcinku od 185,4 km do 189,8 km oraz budowa przewiązki na wys. 181,2 km,
 • w okresie od 15 do 29 czerwca 2016r. - remont nawierzchni na odcinku od 181,2 km do 185,4 km oraz przebudowa przewiązki na wys. 189,8 km,
 • w okresie od 29 do 30 czerwca 2016r. - przebudowa wiązek na wys. 181,2 km i 185,4 km,
 • w okresie od 1 do 7 września 2016r. - budowa wiązek na wys. 178,6 km, 179,4 km i 181,2 km,
 • w okresie od 8 do 21 września oraz od 22 września do 8 października 2016r. - prace remontowe na odcinku od 178,6 do 179,4 km (węzeł Brzezimierz) oraz od 179,4 do 181,2 km,
 • w okresie od 9 do 15 października 2016r. - przebudowa wiązek na wys. 178,6 km, 179,4 km i 181,2 km.

W czasie budowy/przebudowy przewiązek zamknięte będą pasy wyprzedzania na obu jezdniach autostrady, ruch będzie odbywał się jednym pasem. Podczas prowadzenia prac remontowych nawierzchni na wyznaczonych odcinkach jezdni, ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową (jezdnia w stronę Opola) - po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Pasy ruchu o przeciwnych kierunkach zostaną od siebie oddzielone, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Na każdym odcinku prowadzonych prac, jak i na odcinkach jezdni poprzedzających zwężenia, wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości. Komunikaty o utrudnieniach będą wyświetlane na znakach zmiennej treści, na jezdniach w obu kierunkach.

By ograniczyć utrudnienia w okresie wakacyjnym, prace remontowe zostaną podzielone na dwa etapy: pierwszy, trwający od około 4 kwietnia do końca czerwca, drugi – od września do około 15 października. W lipcu i w sierpniu planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu, obydwiema jezdniami.

Prowadzone prace remontowe obejmą m.in. wymianę nawierzchni ścieralnej oraz warstwy wiążącej jezdni. Uzupełnione i wyprofilowane zostaną także pobocza autostrady, odtworzone i oczyszczone zostaną rowy. Wykonawca prac wymieni uszkodzone elementy odwodnieniowe drogi i odtworzy oznakowanie poziome.

Bieżącej, całodobowej informacji o warunkach przejazdu autostradą A4 oraz zalecanych objazdach udziela Punkt Informacji Drogowej (PID) we Wrocławiu, tel.: 71/320-98-18 lub 19-111 (numer ogólnopolski, w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19-111 cyfrą 0).

(KWP Wrocław / mm)

Powrót na górę strony