Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyło się seminarium poświęcone nowoczesnym technologiom w służbach mundurowych. Przez 3 dni uczestnicy przedsięwzięcia brali udział w szeregu wykładów poświęconych tej tematyce oraz praktycznych ćwiczeniach dotyczących m.in. indywidualnych i zespołowych technik obezwładniania osób przy wykorzystaniu systemu obrony Defendo.

6 kwietnia 2016 r. zakończyło się w Wyższej Szkole Policji seminarium naukowo-praktyczne  pt. Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych. W trzydniowym przedsięwzięciu udział wzięli przede wszystkim funkcjonariusze Policji. Liczną grupę uczestników stanowili instruktorzy taktyk i technik interwencji z komend wojewódzkich Policji, szkół Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz oddziałów prewencji Policji. W seminarium nie zabrakło również przedstawicieli innych formacji mundurowych, które zaangażowane będą w zabezpieczenie nadchodzących wydarzeń – Światowych Dni Młodzieży  oraz Szczytu NATO.

„Seminarium naukowo-praktyczne, które  miało miejsce w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało za zadanie przybliżyć funkcjonariuszom służb mundurowych możliwości nowoczesnych technologii. Wiedza i umiejętności funkcjonariuszy są ważne podczas codziennej służby, jednak, by podejmowane przez nich działania były efektywniejsze konieczne jest wyposażanie ich w możliwie najnowocześniejsze wyposażenie techniczne. Nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy służb przekładają się na bezpieczeństwo funkcjonariuszy, a co za tym idzie – bezpieczeństwo obywateli. Organizując seminarium założyliśmy, że będzie ono miało formę wykładów i ćwiczeń praktycznych. Prelegentami byli m.in. gen. bryg. dr inż. Bogusław Bębenek z Akademii Obrony Narodowej, a także przedstawiciele firm produkujących, czy mających w swojej ofercie, najnowsze odkrycia techniki, które z powodzeniem mogą być wdrażane w pracy funkcjonariuszy różnych służb mundurowych. W prowadzenie zajęć praktycznych zaangażowaliśmy prawdziwych specjalistów – mjr Tomasza Borka z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim –  instruktora systemu obrony Defendo, a także instruktorów z Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Olsztynie. Funkcjonariusze pod ich okiem doskonalili m.in. techniki obezwładniania osób w pomieszczeniach i pojazdach. Umiejętności, które zdobędą tego dnia, będą następnie wykorzystywali podczas szkoleń w jednostkach terenowych” – mówił po zakończeniu seminarium nadkom. dr Jarosław Truchan – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol.

Seminarium naukowo-praktyczne „Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych” podzielone zostało na dwa dni wykładów, połączonych z prezentacją nowoczesnych technologii, a także jednego dnia zajęć praktycznych.

Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w wykładach pt.:

 • "Nowatorskie rozwiązania w aspekcie wzmacniania realizmu treningu”
 • „Nowy wymiar treningu strzeleckiego”
 • „Rola i znaczenie robotyzacji i automatyzacji prac inżynieryjnych w Siłach Zbrojnych RP”
 • „Kamery nasobne i technologie w chmurze jako narzędzia formacji mundurowych”
 • „Wykorzystanie nowoczesnych technologii satelitarnych w służbie bezpieczeństwu”
 • „Nowe technologie włókiennicze o potencjale aplikacyjnym w obszarze bezpieczeństwa”.

Kolejnego dnia uczestnicy doskonalili taktykę i techniki indywidualnego i zespołowego obezwładniania osób przy wykorzystaniu systemu obrony Defendo, obrony przed niespodziewanym atakiem, a także zespołowego zatrzymywania niebezpiecznych przestępców w pomieszczeniach i pojazdach.

W ostatnim dniu seminarium uczestnicy wysłuchali wykładów przedstawicieli firmy produkującej specjalistyczne wyposażenie dla m.in. Policji pt.:

„NUS – namiot specjalny dla służb policyjnych”
„Kask zabezpieczający jako rezultat wspólnych działań z KGP”
„Innowacyjne kamizelki kulo- i odłamkoodporne, chroniące przed nowoczesnymi pociskami pola walki”

Po wykładach odbyła się dyskusja  w zakresie roli  i znaczenia nowoczesnych technologii w służbach mundurowych, a także nad kierunkami rozwoju w szkoleniu specjalistycznym przy wykorzystaniu nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych oraz metodyczno-szkoleniowych.

Seminarium naukowo-praktyczne „Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych” służyło wymianie doświadczeń pomiędzy przedstawicielami służb mundurowych, szkół wyższych oraz instytucji badawczo-rozwojowych.

(WSPol Szczytno / ms)

 • Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych #1
 • Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych #2
 • Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych #3
 • Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych #4
 • Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych #5
 • Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych #6
 • Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych #7
 • Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych #8
 • Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych #9
 • Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych #10
 • Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych #11
 • Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych #12
Powrót na górę strony