Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja nowego programu nauczania klas policyjnych

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja pt. "Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej". Podczas spotkania zaprezentowany został jednolity program kształcenia dla klas policyjnych. W konferencji udział wzięli m.in. Minister SWiA Mariusz Błaszczak, p.o. Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk oraz komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr. hab. Piotr Bogdalski.

- Chodzi o to, żeby wśród młodych ludzi, którzy chcą służyć obywatelom i swojej ojczyźnie kształtować postawy – postawy patriotyczne, postawy służby, postawy, które potem przydadzą się w życiu zawodowym – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas konferencji.

Klasy policyjne funkcjonują już od ośmiu lat. Ich głównym zadaniem jest wychowywanie młodych ludzi na odpowiedzialnych obywateli oraz przekazywanie im wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu policji. Szczególny nacisk kładzie się na dyscyplinę i zaangażowanie społeczne uczniów. Są oni również zobowiązani do noszenia munduru w czasie zajęć. Obecnie istnieje około 950 takich klas w 300 szkołach ponadgimnazjalnych, które łącznie kształcą blisko 25 tys. uczniów.

W pracę przy klasach policyjnych angażowani są policjanci. Odbywa się to na podstawie porozumień pomiędzy dyrektorami szkół, a kierownikami jednostek policji. W zeszłym roku istniały 192 takie porozumienia. Absolwenci klas policyjnych otrzymują dodatkowe punkty podczas ubiegania się o przyjęcie w szeregi Policji.

Podczas konferencji zaprezentowano opracowany w tym roku jednolity program kształcenia dla klas policyjnych. Jest to element trwającego od 2013 r. procesu standaryzacji ich funkcjonowania. Program poza kształtowaniem postaw i rozwijania kompetencji, uwzględnia także profilaktykę i sprawność fizyczną wychowanków. Ma z jednej story wspierać nauczycieli w kreowaniu ogólnego rozwoju uczniów, jak również przygotowywać kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do Policji.

(MSWiA / KGP / ms/ fot: Marek Krupa KGP)

Film Przemówienie mł. insp. Andrzeja Szymczyka - p.o. Komendanta Głównego Policji

Pobierz plik Przemówienie mł. insp. Andrzeja Szymczyka - p.o. Komendanta Głównego Policji (format mp4 - rozmiar 26.13 MB)

Film Przemówienie Mariusza Błaszczaka - Ministra SWiA

Pobierz plik Przemówienie Mariusza Błaszczaka - Ministra SWiA (format mp4 - rozmiar 28.27 MB)

Film Pokaz musztry policyjnej

Pobierz plik Pokaz musztry policyjnej (format mp4 - rozmiar 31.38 MB)

Powrót na górę strony