Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne działania wymierzone w dopalacze – 2 osoby zatrzymane

Data publikacji 08.04.2016

Wrocławscy policjanci wspólnie z pracownikami Inspekcji Sanitarnej w jednym z punktów zabezpieczyli kilkadziesiąt sztuk dopalaczy. Zatrzymano do wyjaśnienia dwie osoby, w tym mężczyznę podejrzewanego o handel środkami zastępczymi. Na tego mężczyznę, który trafił do policyjnego aresztu, sanepid skieruje także wniosek do sądu o ukaranie za zerwanie wcześniej założonych w tym miejscu plomb. Kilka dni wcześniej, w tym samym miejscu również zabezpieczono blisko 200 sztuk dopalaczy. Wówczas zatrzymane zostały także dwie osoby, w tym inny mężczyzna sprzedający tego typu środki. Postępowanie w tej sprawie obecnie trwa.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, z zespołu zajmującego się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, wspólnie z pracownikami Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili kolejne działania wymierzone w dopalacze i osoby trudniące się tym procederem.

W wyniku działań przeprowadzonych na terenie wrocławskiej dzielnicy Stare Miasto, zatrzymano do wyjaśnienia dwóch mężczyzn w wieku 28 i 23 lat, mieszkańców Wrocławia. Przy zatrzymanych i w „rzekomym” punkcie usługowym zabezpieczono łącznie blisko 30 sztuk opakowań z tzw. substancjami zastępczymi. Jak ustalono, starszy z nich jeszcze przed zatrzymaniem kupił w skontrolowanym punkcie dopalacze. Drugi z mężczyzn, który został zatrzymany wewnątrz, trafił do policyjnego aresztu w związku z podejrzeniem handlu środkami zastępczymi. Niezależnie od tego, wobec mężczyzny zatrzymanego w lokalu, Inspekcja Sanitarna skieruje do sądu wniosek o ukaranie za zerwanie założonych wcześniej w tym miejscu plomb.

Wczorajsza realizacja była kontynuacją działań policji i sanepidu, wymierzonych w handel dopalaczami. Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej, w tym samym miejscu zabezpieczono blisko 200 sztuk dopalaczy oraz nielegalne automaty do gier. Zatrzymano wówczas także dwie osoby, w tym innego mężczyznę, który sprzedawał tam środki zastępcze. Uczestniczący w czynnościach inspektor sanitarny wydał decyzję administracyjną o zamknięciu lokalu.

W sprawie ujawnionych i zabezpieczonych substancji, służby wyjaśniają dalej szczegółowo wszystkie okoliczności. Dla ostatecznej kwalifikacji kluczowa będzie opinia biegłego, wskazująca zawartość zabezpieczonych środków.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dotychczasowy zakaz produkowania i sprzedaży dopalaczy został rozszerzony o 114 nowych substancji psychoaktywnych. Nadzór nad przestrzeganiem zakazu produkowania i sprzedaży tych substancji sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, a nad importem Służba Celna.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny może wstrzymać, w drodze decyzji, jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazać wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy. Może też nakazać zaprzestanie prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub obiektach służących wytwarzaniu lub wprowadzeniu tego produktu do obrotu, na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące. Osoba, która wytwarza lub wprowadza do obrotu środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 do 1 000 000 złotych.

Jeśli badanie wykaże, że środki zastępcze zawierają substancje narkotyczne zawarte w załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Policja. Przypomnijmy również, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiadanie środków narkotycznych zagrożone jest karą do 3, a w przypadku ich znacznej ilości, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Za handel środkami odurzającymi grozi natomiast kara do 8, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Film Kolejne działania wymierzone w dopalacze – 2 osoby zatrzymane

Pobierz plik Kolejne działania wymierzone w dopalacze – 2 osoby zatrzymane (format mp4 - rozmiar 13.44 MB)

Powrót na górę strony