Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Terroryści zidentyfikowani – Szkolenie specjalistyczne

Walka z terroryzmem jest jednym z priorytetowych wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed organami ścigania, dlatego tak ważne jest, by starać się za wszelką cenę i wszelkimi dostępnymi środkami wpływać na zminimalizowanie skali tego zjawiska. Pomocna w tym może okazać się wiedza i doświadczenie, jakie przekazali funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji słuchaczom kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki organizowanego przez Szkołę Policji w Pile

 

Zajęcia z oględzin miejsca wybuchu są częścią kolejnej edycji kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki. Nad całością zajęć teoretycznych, i praktycznych obracających się wokół specjalistycznych  pojęć i czynności  czuwali praktycy z wieloletnim stażem służby: ekspert pirotechnik - funkcjonariusz z Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, ekspert z zakresu badań fizykochemicznych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu i  asystenci Zespołu Minersko - Pirotechnicznego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu.   

To dzięki ich umiejętnościom i możliwościom dysponowania odpowiednimi materiałami, technicy kryminalistyki mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z oddziaływaniem materiałów wybuchowych na różne przedmioty i poznać zasady  oględzin w miejscu  wybuchu oraz etapy prowadzenia śledztwa w tym zakresie.  Dodatkowo funkcjonariusze CBŚP udostępnili specjalistyczne wyposażenie podczas ćwiczeń praktycznych, nadzorowali czynności prowadzonych czynności na miejscu wybuchu i przy okazji przetrenowali własne procedury podczas oględzin po zamachu terrorystycznym.

Słuchacze w związku z niecodziennymi czynnościami wykazali ponadprzeciętne zaangażowanie, co doprowadziło do ujawnienia i zabezpieczenia bardzo dużej ilości śladów  kryminalistycznych. Ślady te przyczyniły się do zidentyfikowania terrorystów, a prawidłowo zebrany i zabezpieczony materiał dowodowy stanowić będzie niepodważalny argument w dalszym postępowaniu karnym.

Uświadomienie funkcjonariuszy, jakimi  możliwościami operacyjno - technicznymi dysponuje Wydział do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, pozwolą skutecznie reagować na zagrożenie aktami terroru przez poszczególne zespoły ATK w sytuacji ich wystąpienia. Udział Centralnego Biura Śledczego Policji w podobnych przedsięwzięciach  i zdobywanie kolejnych doświadczeń, tylko umacnia bardzo dobre przygotowanie funkcjonariuszy do podobnych zadań, mając tu na uwadze zbliżające się duże przedsięwzięcia ( ŚDM i Szczyt NATO ) przed jakim stoi Policja.

 

WZAT/pp

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 10.29 MB)

Powrót na górę strony