Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystości w Policyjnym Centrum Edukacji Społecznej

Data publikacji 13.04.2016

W Komendzie Głównej Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” odbyły się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Hołd pomordowanym policjantom oddali przedstawiciele władz państwowych, kierownictwo KGP oraz członkowie stowarzyszeń i rodzin policyjnych. Po zakończeniu uroczystości nastąpiło uroczyste poświęcenie Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej znajdującego się przy ul.Orkana i otwarcie wystawy „Ostaszków, Twer, Miednoje – Pamiętamy”.

13 kwietnia 2016 r. na dziedzińcu Komendy Głównej Policji przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” odbyły się uroczyste obchody "Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej". W uroczystości udział wzięli przedstawiciele MSW, kierownictwo polskiej Policji, a także przedstawiciele innych służb mundurowych oraz członkowie stowarzyszeń i rodzin policyjnych.

Po zakończeniu uroczystości pod Obeliskiem zaproszeni goście przeszli do budynku przy ulicy Orkana, gdzie znajduje się Policyjne Centrum Edukacji Społecznej. Tam nastąpiło uroczyste poświęcenie Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen.bryg. Józefa Guzdka. Następnie Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk uroczyście zaprosił przybyłych na zwiedzanie wystawy „Ostaszków, Twer, Miednoje – Pamiętamy”. Wystawa znajdująca się w Sali Ceremonialnej Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej poświęcona została Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, gdzie zaprezentowano pamiątki po funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP.
Goście zwiedzili poszczególne sale i pomieszczenia quasi-muzeum Polskiej Policji, a na zakończenie w Sali Multimedialnej obejrzeli film pt. „Miednoje 1940”.

Policyjne Centrum Edukacji Społecznej ma być quasi-Muzeum Policji, gdzie eksponowane będą policyjne zbiory historyczne, można będzie poznać historię i tradycję Policji, a także poprzez gry, zabawy czy zajęcia edukacyjne związane z historią policyjnej formacji, a w szczególności z losami policji państwowej, współpracować z dziećmi i młodzieżą na rzecz bezpieczeństwa. PCES ma być miejscem spotkań policjantów z partnerami społecznymi, młodzieżą oraz organizacjami pozarządowymi. Miejscem, gdzie realizowane będą projekty związane z szeroko pojętą kulturą organizacyjną Policji, oraz edukacją społeczną przypominającą o etosie policyjnej służby w kontekście bogatej historii policyjnej formacji. W Centrum znajdą się m.in. sala edukacyjna dla dzieci, czytelnia wraz z woluminami z II RP i sale wystawiennicze z eksponatami zbiorów historycznych Policji.

mw

Powrót na górę strony