Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kilkuset nowych policjantów w służbie

Kolejna grupa młodych policjantów zasiliła szeregi polskiej Policji. Kurs podstawowy w słupskiej Szkole Policji ukończyło w piątek (15.04) blisko 400 słuchaczy. W godzinach przedpołudniowych policjanci przystąpili do końcowego testu wiedzy. Po sprawdzeniu wszystkich prac i ogłoszeniu wyników nastąpiło uroczyste zakończenie szkolenia, wręczenie świadectw i pożegnanie z jednostką.

Młodzi policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny w połowie października ubiegłego roku i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe do Słupska. Szkolenie takie musi ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę. Przez 29 tygodni zdobywali policyjną wiedzę niezbędną do pełnienia służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Rozwiązywany w ostatnim dniu szkolenia test wiedzy składał się z 80 pytań – zdali wszyscy.

Uroczyste zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw odbyło się w piątkowe popołudnie w auli słupskiej Szkoły Policji. Ze względu na dużą liczbę absolwentów uroczystość podzielono na dwie części. Świadectwa wręczył komendant Szkoły Policji insp. Jacek Gil. Już tradycyjnie w uroczystości uczestniczyli bliscy i rodziny młodych policjantów.

W przemówieniu do słuchaczy kończących szkolenie Komendant Szkoły podkreślił, że początek służby w terenie, będzie wymagał bardzo często do odwoływania się do wiedzy zdobytej w Słupsku, gdyż służba w pionie prewencji wiązać się będzie na przykład z zabezpieczaniem miejsca zdarzenia lub zatrzymywaniem osób. Jako motto na dalszą policyjną drogę dla słuchaczy, komendant Szkoły zacytował przykazania przedwojennego policjanta, które mimo upływu czasu zawierają w sobie wiele ponadczasowych wartości:

1. Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
13. Miej pogardę dla pochlebców.
14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
(„Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku.)

Przed absolwentami słupskiej Szkoły Policji jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 37 służb w ciągu 53 dni.
Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie ponad 170 policjantów - to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych, nawet w Wojsku Polskim liczba żołnierzy, którzy w tym samym czasie stracili życie podczas misji bojowych jest o wiele mniejsza.

 • Świadectwa wręczył absolwentom komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil (na zdjęciu z lewej).
 • Świadectwa wręczył absolwentom komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil.
 • Nowo wyszkoleni w Słupsku policjanci, gotowi do rozpoczęcia służby.
 • Absolwenci Szkoły Policji w Słupsku.
 • Absolwenci Szkoły Policji w Słupsku.
 • Zakończenie uroczystego wręczenia świadectw i pożegnaia ze Szkołą Policji w Słupsku.
 • Egzamin końcowy policjantów ze słupskiej Szkoły Policji.
 • Egzamin końcowy policjantów ze słupskiej Szkoły Policji.
 • Egzamin końcowy policjantów ze słupskiej Szkoły Policji.
 • Egzamin końcowy policjantów ze słupskiej Szkoły Policji.
 • Egzamin końcowy policjantów ze słupskiej Szkoły Policji.
Powrót na górę strony