Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie Pani Komendant

15 kwietnia 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji Łodzi odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącej na emeryturę Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Prewencji insp. Renaty Kasprzyk-Papierniak.

Pani Komendant funkcję tę pełniła od 22 lipca 2013 roku. Odpowiadała za Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Sztab Policji, Wydział Postępowań Administracyjnych, Wydział Konwojowy. Oddział Prewencji Policji Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Łodzi. Koordynowała współdziałanie Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komendantami powiatowymi i miejskimi Policji. W ramach sprawowanego nadzoru zapewniała właściwą dyslokację służby patrolowej pododdziałów oraz za pośrednictwem kierowników podległych komórek organizacyjnych stwarzała właściwe warunki do skutecznego ich wykorzystania w służbie.

Pani insp. Renata Kasprzyk-Papierniak ma 57 lat, służbę w policji rozpoczęła w marcu 1983 roku. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 1997 roku była naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowego KMP w Dąbrowie Górniczej; od 1999 roku służbę pełniła jako ekspert w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach; od października 2004 roku była Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie. Od czerwca 2006 roku pełni kierownicze stanowiska w Łódzkim Garnizonie Policji najpierw jako Komendant Powiatowy Policji w Radomsku a  od 15 listopada 2010 roku jako Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie. Od 8 maja 2013 r. inspektor Renata Kasprzyk-Papierniak kierowała Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim. W trakcie całej swojej służby była bardzo dobrze oceniana przez przełożonych, którzy zauważali  jej zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

W uroczystości wzięło udział Kierownictwo i Kadra  Łódzkiego Garnizonu Policji oraz zaproszeni goście.

Pełniącym obowiązki Zastępcy KWP w Łodzi ds. prewencji został  mł. insp Dariusz Walichnowski, dotychczasowy Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Młodszy inspektor Dariusz Walichnowski ma 46 lat, służbę w policji rozpoczął w maju 1991 roku w pionie prewencji. Od lipca 2004 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

(KWP w Łodzi / dm)

Powrót na górę strony