Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ruszyła Kampania „Stop Pożarom Traw”

Data publikacji 17.04.2016

W Prudniku odbyła się konferencja poświęcona wypalaniu traw i zagrożeniom jakie to zjawisko niesie ze sobą. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji, Lasów Państwowych, Starostwa Powiatowego, gminy Prudnik oraz mediów społecznościowych. Pamiętajmy!!! Pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią!!!

Ku przestrodze przypominamy, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też i zabronione! Pamiętajmy, że wypalanie traw jest często jedną z przyczyn powstałych pożarów. W momencie kiedy ogień wymknie się nam spod kontroli, płoną nie tylko lasy, ale też zabudowania. Osoby, które wypalają roślinność narażają na niebezpieczeństwo nie tylko własne zdrowie i życie, ale też życie innych. Wypalanie traw utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom. Często gęsty dym ogranicza widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, może dojść do wypadku czy kolizji.

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. 

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia.

Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.

(KWP w Opolu / dm)

Powrót na górę strony