Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa zastępców komendantów ds. kryminalnych

Data publikacji 18.04.2016

18 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Kaper” w Juracie rozpoczęła się odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. kryminalnych.

Obradom przewodniczy I Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Andrzej Szymczyk. W trakcie odprawy zaplanowano między innymi wystąpienia Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Szkoły Policji w Pile, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, przedstawicieli kierownictwa Biur Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciela Prokuratury Krajowej. Organizatorem odprawy jest Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

W trakcie dwudniowego spotkania podsumowywana jest realizacja zadań służbowych w pierwszym kwartale 2016 roku, omawiane są również priorytety i najważniejsze zadania służby kryminalnej na kolejne miesiące, w tym największe wyzwania stojące przed Policją w bieżącym roku – zabezpieczenie Szczytu NATO, Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty w Polsce Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Kolejny omawiany temat to zmiany procedury karnej, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy –  Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 437),  szczególnie w kontekście ich wpływu na realizację zadań przez Policję.

Przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Policji w Pile podsumują stan doskonalenia zawodowego policjantów służby kryminalnej, realizowanego w I kwartale 2016 roku oraz omówią nowe inicjatywy i narzędzia szkoleniowe.

W drugim dniu odprawy jej uczestnicy będą dyskutować między innymi na temat koncepcji sprawowania nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi, w celu wypracowania najbardziej efektywnych metod monitorowania prowadzonych postępowań oraz zmianach w przepisach dotyczących kontroli operacyjnej i ustaleń telekomunikacyjnych.

Odprawa będzie również okazją do dyskusji na temat wielu innych zagadnień, istotnych dla służby kryminalnej oraz wymiany doświadczeń w tych obszarach.

(BK KGP / ms)

Powrót na górę strony