Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie podsumowujące staże w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli

Data publikacji 19.12.2007

17 grudnia br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie podsumowujące udział funkcjonariuszy oraz pracowników Policji w stażach w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli w okresie od stycznia do lipca 2007. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA, Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, SP RP przy UE oraz osoby uczestniczące w stażach z ramienia Komendy Głównej Policji.

Głównym celem staży było zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania struktur administracji europejskiej, zakresem tematycznym prac poszczególnych Grup Roboczych, przebiegiem procesu legislacyjnego w III filarze UE oraz roli w nim takich organów jak COREPER, Komitet art. 36, Rada UE, a także Komisja LIBE Parlamentu Europejskiego.

W stażach wzięło udział 18 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji zaangażowanych w pracę sześciu policyjnych Grup Roboczych Rady UE oraz realizujących zadania nadzoru nad Koordynacją KGP.

W trakcie przedmiotowego spotkania, Pan Janusz Gąciarz - Koordynator Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych SP RP przy UE podkreślił, iż polska Policja jako pierwsza instytucja zorganizowała tak duże przedsięwzięcie stażowe oraz wskazał, iż jesteśmy pierwszą organizacją policyjną, która przeprowadziła taki programu w UE.

Spotkanie w dniu 17 grudnia br. było również poświęcone omówieniu przygotowań Polski do Prezydencji w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. Wstępnie omówiono propozycje priorytetów Prezydencji Polski w UE w zakresie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz zwrócono uwagę na kwestie kadrowe, szkoleniowe, organizacyjne oraz finansowe w/w przedsięwzięcia. Ponadto, Pan Michał Narojek, I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE wstępnie przedstawił wyzwania prawno-instytucjonalne, które mogą stanąć przed Prezydencją w związku z Traktatem Reformującym UE.

Dyrektor DUEWiM MSWiA Pani Małgorzata Kutyła podkreśliła, iż zorganizowanie staży jest niezwykle ważne w perspektywie przygotowań do Prezydencji Polski w UE w 2011r. Termin ten jest odległy, lecz jak wskazuje praktyka innych państw, rozpoczęcie dyskusji na temat Prezydencji w UE należy rozpocząć z dużym wyprzedzeniem.
Powrót na górę strony